skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

Дијана Смиљанић Ђекић

dijana-smiljanic-djekic

Контакт подаци

Контакт телефони: 053/201-810
Факс: 053/201-818
Ел. пошта: sekretar@opstinastanari.com

Кратка биографија

Дијана Смиљанић Ђекић је рођена 14.01.1976. године у Добоју. Основну школу је завршила у Станарима, а средњу, Гимназију, у Добоју. Правни факултет је завршила у Бањој Луци, 2001. године и стекла звање дипломираног правника. Након завршеног факултета, приправнички стаж је одрадила у Основном суду, у Добоју. Има положен стручни испит за рад у државним органима и говори енглески језик. Од 2003-2014. Године радила је у Организацији за европску безбједност и сарадњу,  а затим у Служби за послове са странцима, при Министарству безбједности БиХ. Од априла 2015. године ради у Општинској управи општине Станари. Удата, мајка двоје дјеце.

Надлежности

Секретар Скупштине организује рад стручне службе Скупштине и брине се о обављању стручних и административних послова за Скупштину и њена радна тијела, руководи стручном службом Скупштине и обављаве друге послове, утврђене законом, Статутом, Пословником и другим актима Скупштине.

Секретар Скупштине, дужан је и одговоран:

 • помаже предсједнику Скупштине у припреми сједница Скупштине и њених радних тијела,
 • стара се о остваривању права и дужности одборника и обезбјеђивању услова за рад клубова одборника,
 • одговоран је за правно-техничку обраду аката, усвојених на сједници Скупштине,
 • по потреби, непосредно контактира са Општинском управом и другим институцијама, приликом припреме стручних и других материјала за Скупштину и њених радних тијела,
 • помаже предсједнику Скупштине у реализацији скупштинских закључака,
 • припрема иницијативе и приједлоге упућене Скупштини и просљеђује их на даљу обраду надлежним органима и службама,
 • обезбјеђује достављање одборничких питања надлежним органима и службама и достављање одговора одборницима,
 • учествује у припреми Програма рада Скупштине,
 • припрема приједлоге одговора на тужбе у споровима који се воде против аката Скупштине,
 • одговоран је за благовремено објављивање прописа и других аката које је донијела Скупштина и за достављање закључака и одборничких питања надлежним органима и службама,
 • врши и друге послове, утврђене законом, Статутом, Пословником и другим актима Скупштине.
Back To Top