skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

MJESNE ZAJEDNICE

Kontakt informacije za mjesne zajednice

Odlukom o mjesnim zajednicama na području opštine Stanari formirano je 14 mjesnih zajednica.

MJESNA ZAJEDNICA BRESTOVO

Sjedište: Brestovo
Obuhvata: naseljeno mjesto Brestovo

Predsjednik MZ: Gostimir Vukajlović

MJESNA ZAJEDNICA DRAGALOVCI

Sjedište: Dragalovci
Obuhvata: naseljeno mjesto Dragalovci

Predsjednik MZ: Srećko Ćuk

MJESNA ZAJEDNICA JELANJSKA

Sjedište: Jelanjska
Obuhvata: naseljeno mjesto Jelanjska

Predsjednik MZ: Zoran Mišurić

MJESNA ZAJEDNICA LJEB

Sjedište: Ljeb
Obuhvata: naseljeno mjesto Ljeb

Predsjednik MZ: Mladen Bjelošević

MJESNA ZAJEDNICA MITROVIĆI

Sjedište: Mitrovići
Obuhvata: naseljeno mjesto Mitrovići

Predsjednik MZ: Trivun Ćelić

MJESNA ZAJEDNICA OSREDAK

Sjedište: Osredak
Obuhvata: naseljeno mjesto Osredak

Predsjednik MZ: Dalibor Đekić

MJESNA ZAJEDNICA OSTRUŽNJA GORNJA

Sjedište: Ostružnja Gornja
Obuhvata: naseljeno mjesto Ostružnja Gornja

Predsjednik MZ: Momir Pejčić

MJESNA ZAJEDNICA OSTRUŽNJA DONJA

Sjedište: Ostružnja Donja
Obuhvata: dio naseljenog mjesta Ostružnja Donja, južno od regionalnog puta Doboj – Stanari, sa postojećom istočnom i južnom graničnom linijom, a prema zapadu, do nove granične linije sa MZ Stanari Centar

Predsjednik MZ: Milomir Stevanović

MJESNA ZAJEDNICA RADNJA DONJA

Sjedište: Radnja Donja
Obuhvata: naseljeno mjesto Radnja Donja

Predsjednik MZ: Nedeljko Đekić

MJESNA ZAJEDNICA RAŠKOVCI

Sjedište: Raškovci
Obuhvata: naseljeno mjesto Raškovci

Predsjednik MZ: Dario Todorić

MJESNA ZAJEDNICA CVRTKOVCI

Sjedište: Cvrtkovci
Obuhvata: naseljeno mjesto Cvrtkovci

Predsjednik MZ: Nedo Mišurić

MJESNA ZAJEDNICA CEROVICA

Sjedište: Cerovica
Obuhvata: naseljeno mjesto Cerovica

Predsjednik MZ: Zdravko Jotić

MJESNA ZAJEDNICA STANARI

Sjedište: Stanari
Obuhvata: južni dio naseljenog mjesta Stanari, sa sjevernom graničnom linijom prema MZ Stanari Centar, koja se podudara (poklapa) sa postojećim lokalnim putem 4M5 (k.č. broj 2055 i k.č. broj 2057), počev od krajnje zapadne tačke (tzv. „Čečavski most“), u pravcu istoka, obuhvatajući crkvu, do tačke zvane „Grabik“, odakle se proteže do krajnje istočne tačke, gdje se spajaju Karavlaški potok i nekategorisani put (k.č. broj 2058), kako je to ucrtano u geodetskoj karti

Predsjednik MZ: Vlado Kajganić

MJESNA ZAJEDNICA STANARI CENTAR

Sjedište: Stanari
Obuhvata: dijelove naseljenih mjesta Stanari, Raškovci i Ostružnja Donja, i to:

  • sjeverni dio teritorije naseljenog mjesta Stanari, počev od južne granice sa MZ Stanari, pa sjeverno do pruge Doboj – Banja Luka, obuhvatajući dio teritorije naseljenog mjesta Raškovci,
  • sjeverozapadni dio teritorije naseljenog mjesta Ostružnja Donja, graničnom linijom od južne tačke, gdje se spajaju Karavlaški potok i nekategorisani put (k.č. broj 2058), a koja se sjeveroistočno proteže granicom, ocrtanoj na geografskoj karti, do nadvožnjaka, obuhvatajući i cjelokupni sjeverni dio teritorije naseljenog mjesta Ostružnja Donja, od regionalnog puta Doboj – Stanari, kao granične sjeverne linije MZ Ostružnja Donja.

Predsjednik MZ: Mladen Šljivić

Po tipu, naselja se mogu podijeliti na seoska, mješovita i gradska. Po popisima stanovništva, do 1991. godine, na teritoriji opštine Stanari nije bilo gradskih, već samo seoska i mješovita naselja. Naime, status mješovitog naselja imalo je samo naseljeno mjesto Stanari, dok su sva ostala naselja imala status seoskog.

U morfološkom pogledu, naselja se mogu podijeliti na naselja razbijenog, poluzbijenog i zbijenog tipa. Naselja razbijenog tipa se sastoje od po nekoliko zaseoka, međusobno udaljena 0,6 – 2 km. Zaseoci najvećim dijelom imaju imena prema prezimenima porodica. Prostorno se zaseoci pružaju uz saobraćajnice, odnosno lokalne kategorisane i nekategorisane puteve.

Prelazni, poluzbijeni tip, takođe karakteriše postojanje zaseoka, sa manjom udaljenosti nego kod razbijenog tipa naselja.

Kontaktno područje naseljenih mjesta Stanara, Raškovaca i Ostružnje Donje, odnosno njihov izgrađeni dio, koji se linearno širi duž regionalnog puta Doboj – Prnjavor, pripada zbijenom tipu. Ovaj putni pravac čini razvojnu osovinu opštine. Karakteristika ovog područja je ta da je prostorno teško odrediti gdje se završava jedno, a počinju druga naselja jer je koncentracija aktivnosti na ovom potezu najjača. Ostali dijelovi ovih naseljenih mjesta, te Dragalovci, Osredak, Ljeb i Ostržnja Gornja mogu se okarakterisati kao poluzbijeni tip. Ostala naseljena mjesta pripadaju razbijenom tipu.

Back To Top