skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

Socijalizacija djece Republike Srpske 2019.

JU Javni fond za dječiju zaštitu počinje sa realizacijom Projekta „Socijalizacija djece Republike Srpske“ za 2019. godinu. Projekat se realizuje na osnovu Zakona o dječijoj zaštiti Republike Srpske kroz pravo na zadovoljavanje razvojnih potreba djece.

Projekat „Socijalizacije djece Republike Srpske“ realizuje se od 2002. godine i za prethodnih 17 godina obuhvatio je više preko 30 000 lica – djece i pratećeg osoblja iz svih opština Srpske. Radi se o djeci različitih kategorija: prije svega djeci iz socijalno ugroženih porodica-korisnicima prava iz socijalne i dječije zaštite, djeci iz višečlanih porodica, djeci iz porodica boračke populacije, djeci sa posebnim potrebama i hroničnim zdravstvenim smetnjama, ali i posebno nadarenoj djeci, talentovanim sportistima i dr.

Upravo ta različitost i raznovrsnost jesu najveća vrijednost Projekta i služe ostvarenju projektnih ciljeva: razvijanju empatije, pripadnosti vršnjačkoj grupi bez obzira na razlike, te socijalizaciji djece u svakom smislu. Ovo je prepoznato i od strane Vlade Republike Srpske i resornog Ministrastva zdravlja i socijalne zaštite koje podržava ovu aktivnost Fonda u najboljem interesu djece Republike Srpske.

 

Dana 18.02.2019. godine u dnevnom listu „Glas Srpske“ objavljeni su konkursi za odabir djece, vaspitača i stručnog osoblja učesnika u Projektu, a koje zainteresovani mogu preuzeti i na sljedećim linkovima:

Javni konkurs za izbor stručnog osoblja

Javni konkurs za izbor vaspitača

Javni konkurs za izbor najpovoljnijih ustanova i organizacija

Rok za dostavu dokumentacije jeste mjesec dana od dana objavljivanja, zaključno sa 18.03.2019. godine. Prijavni obrasci, zahtjev roditelja i Kodeks ponašanja osoblja dostupni su u Odjeljenju za opštu upravu/Odsjek za poslove socijalne, porodične i dječije zaštite Stanari, kao i na internet stranici Fonda. Popunjeni obrasci, zajedno sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u Odsjek za poslove socijalne, porodične i dječije zaštite Stanari.

Back To Top