skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

Стипендије

Стипендије за студенте високошколсних установа

Редовним студентима високошколских установа могу се додијелити сљедеће врсте стипендија:

 1. Стипендије редовним студентима по први пут уписаним у прву годину студија,
 2. Стипендије редовним студентима по први пут уписаним у другу и више године студија на првом циклусу студија,
 3. Стипендије редовним студентима по први пут уписаним у прву и више године студија на првом циклусу студија, ако су дјеца погинулих и несталих бораца, цивилних жртава рата, инвалида рата, дјеца без оба родитеља, дјеца са утврђеним инвалидитетом и дјеца из социјално угрожених породица,
 4. Апсолвентима.

За додјелу стипендија могу конкурисати студенти који испуњавају сљедеће услове:

 • да имају пребивалиште на подручју општине Станари у непрекидном трајању дужем од 3 године,
 • да студенти завршне (апсолвентске) године у моменту подношења захтјева нису старији од 25 година, осим студената студија који трају пет или шест година, који не могу бити старији од 28 година живота,
 • да први пут уписују одређену годину студија,
 • да не примају стипендију из других јавних извора стипендирања,
 • да нису у сталном радном односу.

Сви документи се прилажу у оригиналу или овјереној копији.

Правилник и обрасци

Правилник о критеријумима за додјелу студентских и ђачких стипендија

Напомена

За све додатне информације, грађани се могу обратити запосленим у просторијама Општинске управе, Одјељење за привреду и финансије, Одсјек за привреду, пољопривреду, друштвене дјелатности и локални економски развој (канцеларија бр. 1), сваким радним даном, од 07-15 часова.

Контакт

Адреса: Улица бб, 74208 Станари
Контакт телефони: +387 53 201-810
E-mail: privredaipoljoprivreda@opstinastanari.com

Стипендије ученицима средњих школа

Ученици средњих школа могу конкурисати за додјелу стипендије, уколико испуњавају сљедеће услове:

 • да оба родитеља имају пребивалиште на подручју општине Станари, осим ако су родитељи разведени-тада је довољно пребивалиште једног родитеља,
 • да први пут уписују одређену школску годину,
 • да не примају стипендију из других јавних извора стипендирања.

 

Обрасци

Захтјев за ђачку стипендију

Изјава

Back To Top