skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

Стипендије

Стипендије за студенте високошколсних установа

Редовним студентима високошколских установа могу се додијелити сљедеће врсте стипендија:

 • стипендије редовним студентима, по први пут уписаним у другу и више године студија на првом и другом циклусу студија,
 • стипендије редовним студентима, по први пут уписаним у прву и више године студија на првом и другом циклусу студија, ако су дјеца погинулих и несталих бораца, цивилних жртава рата, инвалида рата, дјеца без оба родитеља, дјеца са утврђеним инвалидитетом и дјеца из социјално угрожених породица,
 • стипендије редовним студентима, по први пут уписаним у прву годину студија,
 • апсолвентима високошколских установа.

За додјелу стипендија могу конкурисати студенти који испуњавају сљедеће услове:

 • да су држављани Републике Српске/Босне и Херцеговине,
 • да имају пребивалиште на подручју садашње општине Станари у непрекидном трајању дужем од 3 године,
 • да студенти завршне године, на првом циклусу студија нису старији од 25 година, осим студената студија који трају пет или шест година, који не могу бити старији од 28 година живота,
 • да први пут уписују одређену годину студија,
 • да не примају стипендију из других јавних извора стипендирања,
 • да нису у сталном радном односу.

Уз захтјев за додјелу стипендија, прилаже се и сљедећа документација:

 • потврда о статусу редовног студента и да је први пут уписана одређена година студија,
 • потврда о просјеку оцјена, за студенте који уписују другу и наредне године студија,
 • потврда о кретању пребивалишта (ЦИПС),
 • овјерена изјава о некориштењу стипендија из неког другог јавног извора финансирања,
 • копија личне карте,
 • копија текућег рачуна,
 • потврда о посебном статусу породице (ако је потребно).

Сви документи се прилажу у оригиналу или овјереној копији, у Шалер салу општине Станари.

Обрасци

Правилник о критеријумима за додјелу студентских и ђачких стипендија

Одлука о измјенама и допунама Правилника

Одлука о измјенама и допунама Правилника

Захтјев за стипендирање студената

Напомена

За све додатне информације, грађани се могу обратити запосленим у просторијама Општинске управе, Одјељење за привреду и финансије, Одсјек за привреду, пољопривреду, друштвене дјелатности и локални економски развој (канцеларија бр. 1), сваким радним даном, од 07-15 часова.

 

Контакт

Адреса: Улица бб, 74208 Станари
Контакт телефони: +387 53 201-810
E-mail: privredaipoljoprivreda@opstinastanari.com

 

Стипендије ученицима средњих школа

Ученици средњих школа могу конкурисати за додјелу стипендије, уколико испуњавају сљедеће услове:

 • да родитељи имају пребивалиште на подручју општине Станари,
 • да први пут уписују одређену школску годину,
 • да не примају стипендију из других јавних извора стипендирања.

Уз захтјев за додјелу стипендија, прилаже се сљедећа документација:

 • потврда да је редован ученик и да је први пут уписан у одређени разред,
 • доказ о пребивалишту (за оба родитеља/старатеља),
 • овјерена изјава да ученик не прима стипендију из других јавних извора финансирања,
 • копија личне карте родитеља/старатеља,
 • за ученике који станују у ђачком дому или код станодавца – доказ о становању,
 • копију текућег рачуна родитеља (уколико ученик користи приватни смјештај код станодавца).

Обрасци

Захтјев за ђачку стипендију

Изјава да не прима стипендију

Back To Top