skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ СТАРТАП (START-UP) СРПСКА

На основу Одлуке Владе Републике Српске о усвајању Акционог плана запошљавања у Републици Српској за 2018. годину, број 04/1-012-2-728/18 од 29. 3. 2018. године, („Службени гласник Републике Српске”, бр. 30/18), Одлуке о измјени Одлуке о  усвајању Акционог плана запошљавања у 2018. години, број 04/1-012-2-1399/18 од 30. 5. 2018. године („Службени гласник Републике Српске”, бр. 52/18), Одлуке Управног одбора ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске о измјени одлуке о усвајању Програма за запошљавање у Републици Српској, број 01.6/0111-529- 8/18 од 10. 7. 2018 године, и Одлуке Управног одбора ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске о расписивању Јавног позива, број 01.6/0111-987-10/18 од 3. 12. 2018. године, Министарство рада и борачко-инвалидске заштите и ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске, расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КОД МЛАДИХ СТАРОСТИ ДО 35 ГОДИНА – СТАРТАП (START-UP) СРПСКА

 ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује Програм подстицања развоја предузетништва код младих старости до 35 година – стартап (start-up) Српска, чија је укупна вриједност 2.000.000 КМ, а који се финансира донаторским средствима Владе Републике Србије у износу од 500.000 € (977.915 КМ) и средствима Завода за запошљавање у износу 1.022.085 КМ.

Програмом је обухваћено запошљавање незапослених лица пријављених на евиденцију као активни тражиоци посла која су на дан расписивања јавног позива ималa до 35 година и којa намјеравају покренути дјелатност у сљедећим подручјима:

  • Производне дјелатности (прерађивачка индустрија),
  • Грађевинарство – за области: специјализовани грађевински радови (електроинсталациони радови, увођење инсталација водовода, канализације, гаса и остали грађевински инсталациони радови, завршни грађевински радови и остале специјализоване грађевинске дјелатности);
  • Пољопривреда: прерада пољопривредних производа, складиштење, паковање, сушење, сортирање, итд.;
  • Информационо-комуникационе технологије за области: рачунарско програмирање, савјетовање и припадајуће дјелатности и информационе услужне дјелатности;
  • Стручне, научне и техничке дјелатности за области: правне и рачуноводствене дјелатности, архитектонске и инжењерске дјелатности; техничко испитивање и анализа, реклама, пропаганда и истраживање тржишта; остале стручне, научне и техничке дјелатности и ветеринарске дјелатности;
  • Дјелатности пружања смјештаја у туризму;
  • Остале услужне дјелатности за области: поправка рачунара и предмета за личну употребу и домаћинство и остале личне услужне дјелатности.

Детаљније информације могу се добити на документу испод , филијалама Завода, као и на интернет страници Завода за запошљавање (www.zzzrs.net).

Јавни позив

ПДФ документ

Back To Top