skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ЗДРАВСТВО

УСЛУГЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Јавна здравствена установа Дом здравља Станари основана је одлуком Скупштине општине, дана 24.06.2015. године. Ова здравствена установа је установа у државној својини, од општег интереса, за пружање примарне здравствене заштите становништву општине Станари, по моделу породичне медицине, основане за подручје општине Станари.

Радно вријеме

 • понедјељак – петак:
  • прва смјена 07.00 – 15.00 часова
  • друга смјена 12.00 – 19.00 часова
 • субота и недјеља (понедјељак – петак) Служба хитне помоћи доступна је 24/7

domzdravljastanari.com

ЈЗУ Дом здравља Станари обавља сљедеће послове здравствене заштите:

 • путем тимова породичне медицине, обезбјеђује се здравствена заштита, по моделу породичне медицине,
 • организује се обављање послова имунизације и хигијенско-епидемиолошких послова и послова хематолошке лабораторијске дијагностике,
 • организује се снабдијевање лијековима и медицинским средствима или се обезбјеђује обављање тих послова закључивањем уговора са апотекама,
 • организује се хитна медицинска помоћ и хитан санитетски превоз,
 • организује се стоматолошко-здравствена заштита (дјечија и превентивна и општа стоматологија),
 • могу се организовати амбуланте за специјалистичке консултације из педијатрије и гинекологије,
 • у циљу обезбјеђења доступности консултативно-специјалистичких услуга Дом здравља може организовати посјете консултаната специјалиста, осим специјалисте медицине рада и специјалиста медицине спорта,
 • врши оцјењивање опште здравствене способности за раднике на радним мјестима на којима нису присутни професионални ризици, осим у вези са радном средином, на захтјев послодавца.

ЈЗУ Дом здравља Станари је обавезан да планира, прати, анализира, оцјењује и извјештава о здравственом стању становништва на подручју општине.

Дјелатности ЈЗУ Дом здравља Станари су:

 • дјелатности опште медицинске праксе,
 • дјелатности специјалистичке медицинске праксе,
 • дјелатности стоматолошке праксе,
 • остале дјелатности здравствене заштите (изузев за дјелатности банака крви, сперме и трансплатацијских органа).

Дом здравља, у свом саставу, као организационе цјелине има сљедеће службе:

 • служба породичне медицине,
 • служба хитне медицинске помоћи,
 • служба лабораторијске дијагностике,
 • стоматолошка служба,
 • служба за увођење, праћење и побољшање квалитета и сигурности здравствених услуга.

Прије оснивања ове здравствене установе, здравствене услуге обављала је амбуланта у Станарима, која је основана 1958. године. Осим у Станарима, постоји још пет теренских амбуланти и то у Љебу, Брестову, Церовици, Цвртковцима и Драгаловцима. Запослени су распоређени у четири тима породичне медицине, чији рад се одвија кроз пружање здравствених услуга, кућних посјета, рада патронажне сестре, телефонског савјетовања и др. услуга.

Back To Top