skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

Денис Стевановић

denis.stevanovic-1

Контакт подаци

Контакт телефон: 053/201-810
Факс: 053/290-966
Ел. пошта: predsjednikso@opstinastanari.com

Кратка биографија

Рођен 18.01.1989. године у Добоју. Основну школу завршио у Станарима.
Средњу Економску школу завршио у Добоју. 2013. године дипломирао на Саобраћајном факултету у Добоју и стекао звање дипломираног инжењера саобраћаја.
Од 2015. године запослен у Општинској управи општине Станари.
На изборима 2016. године, као кандидат за Социјалистичке партије, освојио одборнички мандат за Скупштину општине Станари који је предао након именовања на функцију замјеника начеленика. Функцију замјеника начелника општине Станари обнашао од новембра 2016. до јануара 2021. године. Учествовао у реализацији више пројеката из области безбједности саобраћаја на подручју општине Станари за шта је 2017.године добио Признање за унапређење безбједности саобраћаја од стране Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске.
На локалним изборима 2020. по други осваја одборнички мандат за Скупштину општине Станари, као кандидат Социјалистичке партије.
На мјесто предсједника Скупштине општине Станари изабран 11.01.2021.године.
Предсједник Општинског одбора Социјалистичке партије Станари и члан Главног одбора Социјалистичке партије.
Живи у Остружњи Доњој, ожењен, отац троје дјеце.

Надлежности

Кандидата за предсједника Скупштине предлаже Комисија за избор и именовање, уз претходно консултовање политичких странака и коалиција, заступљених у Скупштини. Приједлог садржи: име и презиме кандидата, биографију, страначку припадност и сагласност кандидата. О приједлогу кандидата, за предсједника Скупштине, отвара се расправе те се предсједник бира јавним гласањем.

Предсједнику Скупштине престаје функција, прије истека времена на које је изабран: разрјешењем, опозивом, престанком мандата одборника, подношењем оставке или у случају смрти. Предсједник Скупштине може бити разријешен дужности, прије истека времена на које је изабран, због дуге и тешке болести која га онемогућава да обавља ту дужност и у другим случајевима, утврђеним законом и Статутом.

Предсједник Скупштине има права и дужности, утврђене законом, Статутом и Пословником, и то да:

 • заступа и представља Скупштину,
 • учествује у припремама, сазива и води сједнице Скупштине,
 • учествује у припремама, сазива и води сједнице колегијума Скупштине,
 • иницира стављање на дневни ред питања из надлежности Скупштине на сједницама Скупштине, колегијума Скупштине и радних тијела Скупштине,
 • осигурава поштовање начела и одредаба Пословника, као и пословника радних тијела Скупштине и колегијума Скупштине,
 • осигурава остваривање права и дужности одборника и клубова одборника током припрема и одржавање сједница Скупштине и колегијума Скупштине,
 • води сједнице у складу са принципима најбољих пракси демократског парламентаризма и одредаба Пословника,
 • осигурава сарадњу Скупштине и начелника општине и прати реализацију одлука и закључака Скупштине,
 • ради на остваривању сарадње Скупштине са скупштинама других јединица локалне самоуправе и другим органима и организацијама,
 • потписује акта, усвојена од Скупштине,
 • обезбјеђује учешће функционера и представника Скупштине у реализацији протоколарних активности и догађаја,
 • врши друге прописе утврђене законом, Статутом и Пословником.
Back To Top