skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ДОКУМЕНТИ ОД ЗНАЧАЈА

ОДЛУКЕ, КОДЕКСИ, ПРАВИЛНИЦИ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ

Правилник о критеријумима за додјелу студентских и ђачких стипендија

Одлука о измјени Правилника о критеријумима за додјелу студентских и ђачких стипендија

Одлука о измјени и допуни Правилника о критеријумима за додјелу студентских и ђачких стипендија

Правилник о расподјели пољопривредних средстава за пољопривредну производњу за 2015. годину

Правилник о условима и начину остваривања субвенција за запошљавање нових радника и самозапошљавање у производним, занатским и услужним дјелатностима

Исправка преамбуле Правилника о условима и начину остваривања субвенција за запошљавање нових радника и самозапошљавање у производним, занатским и услужним дјелатностима

Одлука о измјени и допунама Правилника о условима и начину остваривања субвенција за запошљавање нових радника и самозапошљавање у производним, занатским и услужним дјелатностима

Одлука о измјени и допунама Правилника о условима и начину остваривања субвенција за запошљавање нових радника и самозапошљавање у производним, занатским и услужним дјелатностима

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЕКОЛОГИЈУ

Back To Top