skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

 Термини јавних расправа,  документација за јавне расправе

У пословима локалне самоуправе, грађани одлучују посредно, путем својих представника, изабраних у Скупштини општине (одборници) и непосредно. Један од облика непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи је јавна расправа. Нацрт општег акта износи се на јавну расправу, када је то Статутом или другим прописима одређено. Скупштина доноси закључак о упућивању нацрта општег акта на јавну расправу и одређује орган који ће пратити јавну расправу. Јавна расправа се организује за:

  • Нацрт Статута општине,
  • Нацрт Одлуке о буџету,
  • План развоја општине,
  • Просторни план,
  • Нацрт урбанистичког и регулационог плана,
  • Друге акте, које надлежни орган општине упути на јавну расправу.

Преглед јавних расправа за 2017. годину

Јавна расправа о Нацрту Интегрисане стратегије развоја општине Станари и Нацрту Акционог плана општине Станари

Дана: 12.12.2017. у 16 часова

Јавна расправа о Нацрту Буџета општине Станари за 2018. годину

Дана: 04.12.2017. у 17 часова

Јавна расправа о Нацрту Статута општине Станари

Дана: 12.04.2017. у 19 часова

Статут општине Станари

НАЦРТ

Јавна расправа о Одлуци о мјесним заједницама на подручју општине Станари

Од 19.12.2016. до 01.02.2017. године

Одлукa о мјесним заједницама на подручју општине Станари

НАЦРТ

АРХИВА ЈАВНИХ РАСПРАВА

Преглед јавних расправа за 2016. годину

Јавна расправа за нацрте: Одлуке о измјени Статута општине Станари, Плана заштите од пожара и Процјене од елементарне непогоде и друге несреће

ПРОГРАМ РАСПРАВЕ

Одлукa о измјени Статута општине Станари

НАЦРТ

План заштите од пожара

НАЦРТ

Процјенa од елементарне непогоде и друге несреће

НАЦРТ

Јавна расправа о Програму пољопривредног подстицаја

ПРОГРАМ РАСПРАВЕ

Програм пољопривредног подстицаја

НАЦРТ

Јавна расправа о Нацрту Просторног плана општине Станари

ПРОГРАМ РАСПРАВЕ

Јавна расправа о Одлуци о мјесним заједницама

ПРОГРАМ РАСПРАВЕ

Одлукa о мјесним заједницама

НАЦРТ

Јавна расправа - Нацрт Ребаланса буџета за 2016. годину и Нацрт Буџета општине Станари за 2017. годину

ПРОГРАМ РАСПРАВЕ

Back To Top