skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

 Термини јавних расправа,  документација за јавне расправе

У пословима локалне самоуправе, грађани одлучују посредно, путем својих представника, изабраних у Скупштини општине (одборници) и непосредно. Један од облика непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи је јавна расправа. Нацрт општег акта износи се на јавну расправу, када је то Статутом или другим прописима одређено. Скупштина доноси закључак о упућивању нацрта општег акта на јавну расправу и одређује орган који ће пратити јавну расправу. Јавна расправа се организује за:

  • Нацрт Статута општине,
  • Нацрт Одлуке о буџету,
  • План развоја општине,
  • Просторни план,
  • Нацрт урбанистичког и регулационог плана,
  • Друге акте, које надлежни орган општине упути на јавну расправу.
Back To Top