skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

САОБРАЋАЈ

Регионалним путевима и жељезничком пругом, општина Станари има добре везе, преко Бање Луке и Добоја, са Београдом, Тузлом и Сарајевом. Неоспорно, саобраћајна повезаност станарског подручја са сусједним општинама и свим већим центрима западног дијела Републике Српске, али и са укупном Босном и Херцеговином и ширим јужноевропским простором, већ данас је изузетно добра, а завршетком аутопута Бања Лука-Добој, који пролази сјеверним дијелом овог подручја, биће изванредна. Иста саобраћајна повезаност општине са другим општинама представља повољну околност за привредни развој станарског краја.

Општина Станари својим положајем је у дирекној вези са регионалним путевима Р 474a Добој – Прњавор (9.13 km), Р 474 Прњавор – Јелах (19.5 km) и Р 473 Тедин Хан-Теслић (2.1 km). Путну мрежу општине Станари чине некатегорисани путеви и локални категорисани путеви, који повезују мјесне заједнице са регионалним путевима.

НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ

Преглед укупне дужине некатегорисаних путева по мјесним заједницама је дат у табели:

НАСЕЉЕНО МЈЕСТО ДУЖИНА У МЕТРИМА
Брестово 27 435
Љеб 11 249
Осредак 16 210
Драгаловци 16 136
Цвртковци 11 156
Радња Доња 15 149
Остружња Горња 10 100
Остружња Доња 18 006
Станари 21 881
Рашковци 15 010
Јелањска 19 917
Церовица 40 259
Митровићи 13 923
saobracaj_9

Некатегорисани путеви су од великог значаја за мјесне заједнице и у већини случајева су доступни свим корисницима.

КАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ

Преглед локалних категорисаних путева у општини Станари дат је у табели:

ОЗНАКА ПУТА  ПУТ
Л1 Р 474а-Остружња Д–Церовица-Лончари
Л2 Р 474а- Грич – Јелањска- Љ. Воде (до полигона у Љ.В.)
Л3 Л2(Грич)- Цвртковци- Митровићи-Брестово – Р 474
Л4 Jелањска- Осиња
Л5 Р 474а – Станари (Редак, Џамџинац)- Остружња Доња (Џамџинац-школа, Дабинац-Стевановићи-Крст, трговина – Видовићи –Р 474 )
Л6 Р 473 – Осредак- Кулаши
Л7 Р 474 – Радња Доња – Радња Горња
Л8 Р 474 – Станари- Растуша
Л9 Л2 – Рашковци – Цвртковци (гробље, црква, центар) – Илова
Л10 Р 474 – Драгаловци – Митровићи – Брестово – Л3
Л11 Гарић Обала- Штрбци (мост на Укрини)
Л12 Л3 (раскрсница у Митровићима) – Илова
Л13 Л1(клупе) – Купинари – Продановићи – Р 474
Л14 Р 474 – Топреци – гробље у Радњи Доњој
– Зеленковићи – школа – Л7
Л15 Гробље у Радњи Д. – Симаковићи – Дакићи
Л16 Зорански поток – Висови
Л17 Школа Горње Брестово – Брковићи – Л3
Л18 Р 474 – Малићи – Кесери – Л3
Л19 Л1 – Николчићи – Васиљевићи – Р 474
Л20 Редак – Бајићи – Р 474
Л21 Л5 – црква Станари – гробље – Блатњаци – Р 474

Кроз подручје Станара пролази електрифицирана пруга Бања Лука-Добој са четири жељезничке станице: Остружња, Станари, Љеб и Драгаловци, која је окосница развоја базно-енергетских капацитета ширег значаја.

Жељезничка станица Станари има четири колосијека – два колосијека која се користе за путничке и теретне возове, а два колосијека која су намијењена искључиво за теретне возове и повезана су са Рудником. Кроз Станаре дневно пролази неколико путничких и брзих возова, на релацијама Добој-Бања Лука и Сарајево-Загреб, и обрнуто.

Сва насеља су регионалним путевима Прњавор-Добој, Прњавор-Јелах и Тедин Хан-Теслић, повезана међусобно и са сусједним општинама.

ДОКУМЕНТИ

Back To Top