skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ОБРАЗОВАЊЕ

ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ

Основна школа „Десанка Максимовић“ смјештена је у МЗ Станари Центар. Ради се о деветогодишњој школи која је  име добила по нашој најславнијој пјесникињи. Према званичном шематизму, објављеном у календару „Бошњак“, школске 1896/97. отворена је прва основна школа у Станарима.

Године 1926. између сеоског кнеза и начелника општине, избио је спор око мјеста изградње нове школе, о чему постоји писано свједочанство. Сеоски кнез Јово Кајганић је заступао став да се нова школска зграда изгради на локацији старе, аустроугарске школе, док је начелник Тедо Јањић био изричит да се школа гради на новој локацији, односно у близини Тединог Хана. Спор је ријешен смјеном Јове Кајганића. Међутим, становници овог краја никако се нису мирили да им школа буде код Тединог Хана и почели су сами градити школу на старом мјесту. Градња је ишла упоредо са изградњом школе код Тединог Хана и крајњи резултат је био да су становници овог краја добили двије школе, 1927. године.

18076647_1525185644160745_4817012609773336158_o

По завршетку Другог свјетског рата, организовани су  течајеви за образовање одраслих, односно течајеви за описмењавање одраслих људи. Након завршеног течаја, добијало се увјерење о завршеном течају. Такође, по завршетку течаја, ишло се на „занат“, односно на даље школовање.

Зграда данашње централне школе у Станарима почела се градити 1954. године и рађена је у двије фазе. Прва је завршена 1955. године, а друга, надоградња,  школске 1963/64. године, када постојећи објекат више није могао да издржи прилив нових ученика.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“

Адреса: Станари бб, 74208 Станари
Контакт телефон: +387 (0) 53 290 026
Факс: +387 53 999-999
E-mail: os118@teol.net
Web: www.osdesankamaksimovicstanari.info

 

Централној школи у Станарима гравитира школско подручје са подручним школама у насељеним мјестима: Брестово, Церовица, Цвртковци, Драгаловци, Јелањска, Тедин Хан, Осредак и Остружња Доња. Насељена мјеста Митровићи, Остружња Горња и Рашковци немају подручне школе, тако да ученици ових путују у Брестово, Цвртковце или у Станаре.

На подручју општине Станари користе се оба писма (ћирилица и латиница), говори се српским језиком ијекавског нарјечја.

Управа ОШ „Десанка Максимовић“

  • Александар Ристић – директор школе
  • Зорица Глишић-Самац – помоћник директора

 

 

 

Back To Top