skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА

ДВЈ СТАНАРИ

Противпожарну заштиту на подручју општине Станари проводи Добровољна ватрогасна јединица, која је у саставу Одjeљења за општу управу. Основана је одлуком Скупштине општине Станари, на основу Закона о заштити од пожара и Статута општине Станари, као саставни дио Општинске управе општине Станари. Подручје дјеловања Јединице је територија општине Станари.

Amblem vatrogasci
Старјешина јединице
Ненад Ристић
Замјеник старјешине Владо Кајганић
Адреса Станари бб,  74 208 Станари
Број телефона 053/290-153
Факс 053/201-825
Кратки број 123
Eл. пошта
nenad.ristic@hotmail.com
Добровољна ватрогасна јединица Станари извршава сљедеће задатке:
  • учествује у гашењу пожара и спасавању људи и имовине угрожене пожаром и у другим елементарним непогодама на подручју општине, изван општине по одобрењу начелника;
  • води прописану евиденцију о интервенцијама на пожарима и елементарним непогодама и другим интервенцијама;
  • доноси план и програм стручног оспособљавања и усавршавања ватрогасаца и организује провјеру стручног знања ватрогасаца;
  • припрема планове и програме заштите од пожара, стара се о њиховој реализацији;
  • предлаже план опремања материјално-техничким средствима и опремом ватрогасне јединице;
  • остварује непосредну сарадњу са привредним друштвима са повећаним ризиком угрожености од пожара у спровођењу мјера заштите од пожара и реализације оперативно – техничких планова гашења пожара;
  • врши контролу спровођења превентивних мјера заштите од пожара код субјеката система заштите од пожара;
  • обавља и друге послове и задатке, по наређењу начелника општине.
ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
Back To Top