skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА

ТВСЈ СТАНАРИ

Противпожарну заштиту на подручју општине Станари проводи Територијална ватрогасно-спасилачка јединица. Основана је одлуком Скупштине општине Станари, на основу Закона о заштити од пожара и Статута општине Станари, као саставни дио Општинске управе општине Станари. Подручје дјеловања Јединице је територија општине Станари.

45493700_718409865160337_7008182872292982784_n
Старјешина јединице
Гордан Иличић
Замјеник старјешине Владо Кајганић
Адреса Станари бб,  74 208 Станари
Број телефона 053/290-153
Факс 053/290-966
Кратки број 320, 311
Eл. пошта
 
Територијална ватрогасно-спасилачка јединица Станари извршава сљедеће задатке:
  • учествује у гашењу пожара и спасавању људи и имовине угрожене пожаром и у другим елементарним непогодама на подручју општине, изван општине по одобрењу начелника;
  • води прописану евиденцију о интервенцијама на пожарима и елементарним непогодама и другим интервенцијама;
  • доноси план и програм стручног оспособљавања и усавршавања ватрогасаца и организује провјеру стручног знања ватрогасаца;
  • припрема планове и програме заштите од пожара, стара се о њиховој реализацији;
  • предлаже план опремања материјално-техничким средствима и опремом ватрогасне јединице;
  • остварује непосредну сарадњу са привредним друштвима са повећаним ризиком угрожености од пожара у спровођењу мјера заштите од пожара и реализације оперативно – техничких планова гашења пожара;
  • врши контролу спровођења превентивних мјера заштите од пожара код субјеката система заштите од пожара;
  • обавља и друге послове и задатке, по наређењу начелника општине.
ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ ВАТРОГАСНЕ СПАСИЛАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
Back To Top