skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

Одборници

АКТУЕЛНИ САЗИВ

Скупштинa општине Станари броји 17 одборника, који чине мандатни сазив 2020-2024. године, како слиједи:

Одборник је представник грађана у Скупштини општине, изабран непосредним и тајним гласањем, са мандатом, правима и дужностима, утврђеним у Уставу, закону и Статуту. Одборник остварује права и дужности, утврђене законом, Статутом и Пословником Скупштине општине, даном верификације мандата и потписивањем свечане заклетве.

Основно право и дужност одборника је да присуствује сједницама СО Станари и радних тијела Скупштине, чији је члан, и учествује у њиховом раду и одлучивању. Одборник има право да учествује у сједницама радних тијела Скупштине, чији није члан, без права одлучивања. У остваривању права и дужности, одборник:

 • покреће иницијативе за разматрање и рјешавање одређених питања и даје приједлоге за доношење аката, из надлежности Скупштине,
 • покреће иницијативе и даје приједлоге за унапрјеђење рада Скупштине и радних ријела,
 • поставља одборничка питања, која се односе на рад начелника општине и административне службе у извршавању закона, других прописа и општих аката Скупштине, као и на рад институција, које имају јавна овлаштења,
 • учествује у обавјештавању грађана и њихових организација и заједница о питањима о којима се одлучује у Скупштини, посредством збора грађана, односно других скупова, на које је позван или на које га упути Скупштина,
 • редовно и благовремено прима информације о свим питањима од значаја за вршење функције,
 • упознаје се са законским и другим прописима, а посебно са општим актима које доноси Скупштина, едукује се и усавршава у циљу квалитетног обављања одборничке функције,
 • улаже амандмане на приједлоге аката,
 • промовише етичке принципе и стандарде свог понашања, са обавезом придржавања Кодекса,
 • извршава и друге задатке, које му, у оквиру свог дјеловања повјери Скупштина или радно тијело, чији је члан.

Одборник има право да буде редовно и благовремено обавијештен о свим питањима од значаја за вршење дужности, а нарочито о:

 • раду Скупштине и њених радних тијела,
 • раду начелника општине и општинске управе,
 • спровођењу политике, коју је утврдила Скупштина
 • извршавању прописа.

Савез независних социјалдемократа - СНСД

Дамир Керић

Дамир Керић рођен 31.12.1982. године у Добоју. По занимању дипломирани информатичар. Ожењен, отац двоје дјеце. Стално настањен у Станарима.

Недељко Ђекић

Рођен 16.04.1972. године у Радњи Доњој. По занимању је дипломирани економиста пословне економије. Настањен у Радњи Доњој.

Здравко Јотић

Рођен 02.06.1989. године у Добоју. По занимању дипломирани економиста. Настањен у Церовици.

Младен Шљивић

Младен Шљивић, рођен 25.10.1991. године у Добоју, настањен у Станарима. По занимању дипломирани инжењер саобраћаја. Ожењен, отац једног дјетета.

Синиша Марић

Синиша Марић рођен 16.11.1989. године у Добоју. Настањен у Цвртковцимa. По занимању дипломирани инжењер саобраћаја. Запослен у приватном сектору.

Слађан Богдановић

Богдановић Слађан, рођен 21.09.1980. године. По занимању дипломирани инжењер пољопривреде. Ожењен, отац једног дјетета.

Гостимир Вукајловић

Рођен 26.07.1975. године. Настањен у Брестову.

Уједињена Српска

Жељка Дамјановић

Жељка Дамјановић, рођена 11.06.1976. године у Прњавору. Дипломирала на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци на Одсјеку за српски језик и књижевност. Удата, мајка једне дјевојчице. Настањена у Станарима.

Небојша Кајганић

Небојша Кајганић, рођен 02.08.1982. године у Станарима. По занимању је медецински техничар. Ожењен, отац двоје дјеце.

Сладоје Јеринић

Сладоје Јеринић, рођен 30.07.1955. године у Рашковцима. Настањен у Рашковцима. Ожењен.

Бранислав Бјеличић

Бранислав Бјеличић, рођен 25.02.1980. године у Добоју. По занимању техничар електроенергетике. Настањен у Остружњи Горњој. Отац једног дјетета.

Српска демократска странка - СДС

Синиша Брковић

Синиша Брковић, настањен у Брестову. Ожењен, отац два дјетета.

Драган Лазић

Драган Лазић, рођен 23.10.1974 у Цвртковцима. Настањен у Цвртковцима. По занимању возач моторних возила. Ожењен, отац два дјетета.

Социјалистичка партија – СП

Денис Стевановић

Денис Стевановић, рођен 18.01.1989. године у Добоју. По занимању дипломирани инжењер саобраћаја. Настањен у Остружњи Доњој. Ожењен, отац три дјетета.

Миленко Пејчић

Миленко Пејчић. Рођен 23.08.1995. године. По занимању техничар жељезничког саобраћаја. Запослен у ЕФТ рудник и термоелектрана Станари, на позицији ватрогасац-спасилац. Настањен у Остружњи Горњој.

Демократски Народни Савез – ДНС

Михајло Гаврић

Михајло Гаврић, рођен 27.09.1971. године у Земуну. По занимању дипломирани инжењер пољопривреде. Настањен у Станарима. Ожењен, отац два дјетета.

Независни кандидат

Дарко Кршић

Дарко Кршић, рођен 01.03.1988. године у Ријеци. По занимању дипломирани инжењер саобраћаја. Ожењен, отац једног дјетета.
Read more
Back To Top