skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

Буџет

Планирање и законски прописи

Буџет за 2019. годину

Буџет за 2019. год.

Буџет за 2018. годину

Буџет за 2018. год.

Ребаланс Буџета за 2018. год.

Буџет за 2017. годину

Расходи и издаци по организационој класификацији

Буџет 2017.

Ребаланс 1 Буџета за 2017. годину

Ребаланс 2 Буџета за 2017. годину

Буџет за 2016. годину

БУЏЕТ ЗА 2016. ГОДИНУ

05.10.2015.

Законски прописи

ЗАКОН О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ РС

25.10.2012. године

ИЗМЈЕНЕ ЗАКОНА О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ РС

15.06.2014. године

ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА РС

09.12.2013. године

КОНТНИ ПЛАН ЗА КОРИСНИКЕ ПРИХОДА

Правилник о примјени, август 2010. године

Back To Top