skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

Буџет

Буџет за 2023. год.

Буџет за 2022. годину

Буџет за 2022. год.

Ребаланс Буџета за 2022. год.

Буџет за 2021. годину

Буџет за 2021. год.

Ребаланс Буџета за 2021. год.

Буџет за 2020. годину

Буџет за 2020. год.

Ребаланс Буџета за 2020. год.

Буџет за 2019. годину

Буџет за 2019. год.

Ребаланс Буџета за 2019. год.

Буџет за 2018. годину

Буџет за 2018. год.

Ребаланс Буџета за 2018. год.

Буџет за 2017. годину

Расходи и издаци по организационој класификацији

Буџет 2017.

Ребаланс 1 Буџета за 2017. годину

Ребаланс 2 Буџета за 2017. годину

Буџет за 2016. годину

БУЏЕТ ЗА 2016. ГОДИНУ

05.10.2015.

Законски прописи

ЗАКОН О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ РС

25.10.2012. године

ИЗМЈЕНЕ ЗАКОНА О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ РС

15.06.2014. године

ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА РС

09.12.2013. године

КОНТНИ ПЛАН ЗА КОРИСНИКЕ ПРИХОДА

Правилник о примјени, август 2010. године

Back To Top