skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Контакт информације за мјесне заједнице

Одлуком o мјесним заједницама на подручју општине Станари формирано је 14 мјесних заједница.

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БРЕСТОВО

Сједиште: Брестово
Обухвата: насељено мјесто Брестово

Предсједник МЗ: Гостимир Вукајловић

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДРАГАЛОВЦИ

Сједиште: Драгаловци
Обухвата: насељено мјесто Драгаловци

Предсједник МЗ: Срећко Ћук

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЈЕЛАЊСКА

Сједиште: Јелањска
Обухвата: насељено мјесто Јелањска

Предсједник МЗ: Зоран Мишурић

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЉЕБ

Сједиште: Љеб
Обухвата: насељено мјесто Љеб

Предсједник МЗ: Младен Бјелошевић

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МИТРОВИЋИ

Сједиште: Митровићи
Обухвата: насељено мјесто Митровићи

Предсједник МЗ: Тривун Ћелић

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ОСРЕДАК

Сједиште: Осредак
Обухвата: насељено мјесто Осредак

Предсједник МЗ: Далибор Ђекић

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ОСТРУЖЊА ГОРЊА

Сједиште: Остружња Горња
Обухвата: насељено мјесто Остружња Горња

Предсједник МЗ: Момир Пејчић

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ОСТРУЖЊА ДОЊА

Сједиште: Остружња Доња
Обухвата: дио насељеног мјеста Остружња Доња, јужно од регионалног пута Добој – Станари, са постојећом источном и јужном граничном линијом, а према западу, до нове граничне линије са МЗ Станари Центар

Предсједник МЗ: Миломир Стевановић

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РАДЊА ДОЊА

Сједиште: Радња Доња
Обухвата: насељено мјесто Радња Доња

Предсједник МЗ: Недељко Ђекић

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РАШКОВЦИ

Сједиште: Рашковци
Обухвата: насељено мјесто Рашковци

Предсједник МЗ: Дарио Тодорић

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЦВРТКОВЦИ

Сједиште: Цвртковци
Обухвата: насељено мјесто Цвртковци

Предсједник МЗ: Недо Мишурић

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЦЕРОВИЦА

Сједиште: Церовица
Обухвата: насељено мјесто Церовица

Предсједник МЗ: Здравко Јотић

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТАНАРИ

Сједиште: Станари
Обухвата: јужни дио насељеног мјеста Станари, са сјеверном граничном линијом према МЗ Станари Центар, која се подудара (поклапа) са постојећим локалним путем 4М5 (к.ч. број 2055 и к.ч. број 2057), почев од крајње западне тачке (тзв. „Чечавски мост“), у правцу истока, обухватајући цркву, до тачке зване „Грабик“, одакле се протеже до крајње источне тачке, гдје се спајају Каравлашки поток и некатегорисани пут (к.ч. број 2058), како је то уцртано у геодетској карти

Предсједник МЗ: Владо Кајганић

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТАНАРИ ЦЕНТАР

Сједиште: Станари
Обухвата: дијелове насељених мјеста Станари, Рашковци и Остружња Доња, и то:

  • сјеверни дио територије насељеног мјеста Станари, почев од јужне границе са МЗ Станари, па сјеверно до пруге Добој – Бања Лука, обухватајући дио територије насељеног мјеста Рашковци,
  • сјеверозападни дио територије насељеног мјеста Остружња Доња, граничном линијом од јужне тачке, гдје се спајају Каравлашки поток и некатегорисани пут (к.ч. број 2058), а која се сјевероисточно протеже границом, оцртаној на географској карти, до надвожњака, обухватајући и цјелокупни сјеверни дио територије насељеног мјеста Остружња Доња, од регионалног пута Добој – Станари, као граничне сјеверне линије МЗ Остружња Доња.

Предсједник МЗ: Младен Шљивић

По типу, насеља се могу подијелити на сеоска, мјешовита и градска. По пописима становништва, до 1991. године, на територији општине Станари није било градских, већ само сеоска и мјешовита насеља. Наиме, статус мјешовитог насеља имало је само насељено мјесто Станари, док су сва остала насеља имала статус сеоског.

У морфолошком погледу, насеља се могу подијелити на насеља разбијеног, полузбијеног и збијеног типа. Насеља разбијеног типа се састоје од по неколико засеока, међусобно удаљена 0,6 – 2 km. Засеоци највећим дијелом имају имена према презименима породица. Просторно се засеоци пружају уз саобраћајнице, односно локалне категорисане и некатегорисане путеве.

Прелазни, полузбијени тип, такође карактерише постојање засеока, са мањом удаљености него код разбијеног типа насеља.

Контактно подручје насељених мјеста Станара, Рашковаца и Остружње Доње, односно њихов изграђени дио, који се линеарно шири дуж регионалног пута Добој – Прњавор, припада збијеном типу. Овај путни правац чини развојну осовину општине. Карактеристика овог подручја је та да је просторно тешко одредити гдје се завршава једно, а почињу друга насеља јер је концентрација активности на овом потезу најјача. Остали дијелови ових насељених мјеста, те Драгаловци, Осредак, Љеб и Остржња Горња могу се окарактерисати као полузбијени тип. Остала насељена мјеста припадају разбијеном типу.

Back To Top