skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

Небојша Кајганић

Контакт подаци

Контакт телефон: 053/201-810
Факс: 053/290-966

Кратка биографија

Надлежности

Кандидовање и избор потпредсједника Скупштине, врши се према одредбама Пословника о раду СО Станари, које се односе на кандидовање и избор предсједника Скупштине. Ако је предсједнику Скупштине престала функција прије истека времена на које је изабран, дужност предсједника Скупштине, до избора, обавља потпредсједник Скупштине. Разрјешење потпредсједника Скупштине, врши се по истом поступку, по коме се врши разрјешење предсједника Скупштине.

Надлежности потпредсједника Скупштине општине су:

  • помаже у раду предсједнику Скупштине и по овлаштењу обавља одређене послове из дјелокруга рада предсједника Скупштине, у складу са Статутом и Пословником,
  •  замјењује предсједника Скупштине и дјелује у његово име, на основу овлаштења, а у случају спријечености предсједника Скупштине општине, због здравствених или других разлога (виша сила),
  • у случају одсуства или спријечености потпредсједника Скупштине, предсједника Скупштине замјењује најстарији одборник.
Back To Top