skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

Саша Дјукић

Саша Дјукић

Контакт подаци

Контакт телефон: 053/201-810
Факс: 053/290-966

Кратка биографија

Саша Дјукић рођен је 01.03.1982. године у Птују, Република Словенија. Основну и средњу, Електротехничку школу, завршио је у Бањој Луци. Године 2006. завршио је Факултет друштвених наука и стекао звање „дипломирани економиста“. У првој генерацији уписао је мастер студије и 2009. године бранио магистарску тезу из области финансија. Уписује докторске студије 2011. године, из области менаџмента и тренутно је у фази одбране докторске дисертације. Објавио је неколико стручних радова из области економије, те је аутор двије стручне публикације из области финансија и менаџмента.
Од 2006. године запослен је на „Жељезницама Републике Српске“, гдје је обављао низ послова- од приправника, референта до позиције шефа службе.
Од 2007-2009. године, обављао је дужност шефа службе у Сектору за набавке и продају, гдје је руководио тимом од 60 запослених. Од 2009. године, обавља дужност шефа Службе за маркетинг у Сектору за жељеничко-комерцијалне послове „Жељезница Републике Српске“ а.д. Добој.
Судјеловао је као стручни консултатнт на неколико пројеката оживљавања привредних друштава из стечаја. Дуго се бави политичким радом. Члан је Демократског народног савеза дужи низ година и један је од оснивача Општинског одбора Демократског народног савеза Станари. Покретач је и учесник неколико хуманитарних акција и активно даје свој допринос развоју спорта и културе. Од страних језика служи се енглеским језиком. Ожењен, отац двоје дјеце.

Надлежности

Кандидовање и избор потпредсједника Скупштине, врши се према одредбама Пословника о раду СО Станари, које се односе на кандидовање и избор предсједника Скупштине. Ако је предсједнику Скупштине престала функција прије истека времена на које је изабран, дужност предсједника Скупштине, до избора, обавља потпредсједник Скупштине. Разрјешење потпредсједника Скупштине, врши се по истом поступку, по коме се врши разрјешење предсједника Скупштине.

Надлежности потпредсједника Скупштине општине су:

  • помаже у раду предсједнику Скупштине и по овлаштењу обавља одређене послове из дјелокруга рада предсједника Скупштине, у складу са Статутом и Пословником,
  •  замјењује предсједника Скупштине и дјелује у његово име, на основу овлаштења, а у случају спријечености предсједника Скупштине општине, због здравствених или других разлога (виша сила),
  • у случају одсуства или спријечености потпредсједника Скупштине, предсједника Скупштине замјењује најстарији одборник.
Back To Top