skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

Бошко Прелић

Контакт подаци

Контакт телефон: 053/201-810
Факс: 053/290-966

Кратка биографија

Бошко Прелић рођен је 13.11.1967. године у Добоју. По занимању је дипломирани инжињер саобраћаја. Основну школу је завршио у Кулашима, а средњу школу у Сарајеву 1986. године. Звање инжињера жељезничког саобраћаја стекао је у Београду 2003. године. Запослен је у „Жељезницама РС“, гдје је обављао више руководећих функција, од којих је најзначајнија функција извршног директора за послове инфраструктуре.

Предсједник је ОО ДНС Станари од 2015. године. Од децембра 2018. године дјелује као независни одборник у саставу скупштинске већине.

Настањен у Станарима.

Ожењен, отац двоје дјеце.

Надлежности

Кандидовање и избор потпредсједника Скупштине, врши се према одредбама Пословника о раду СО Станари, које се односе на кандидовање и избор предсједника Скупштине. Ако је предсједнику Скупштине престала функција прије истека времена на које је изабран, дужност предсједника Скупштине, до избора, обавља потпредсједник Скупштине. Разрјешење потпредсједника Скупштине, врши се по истом поступку, по коме се врши разрјешење предсједника Скупштине.

Надлежности потпредсједника Скупштине општине су:

  • помаже у раду предсједнику Скупштине и по овлаштењу обавља одређене послове из дјелокруга рада предсједника Скупштине, у складу са Статутом и Пословником,
  •  замјењује предсједника Скупштине и дјелује у његово име, на основу овлаштења, а у случају спријечености предсједника Скупштине општине, због здравствених или других разлога (виша сила),
  • у случају одсуства или спријечености потпредсједника Скупштине, предсједника Скупштине замјењује најстарији одборник.
Back To Top