skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

РУДАРСТВО

Станарско подручје, на којем је прије 100 година почела експлоатација угља и кроз које је прије 60 година прошла пруга Бања Лука-Добој, свакако је било предмет бројних геолошких, геоморфолошких, хидролошких и других истраживања и може се рећи да је оно релативно добро истражено.

Први геолошки подаци о угљу у станарском басену датирају још из почетка 20. вијека. Експлоатација угља у Станарима започета је 1948. године на отвореном копу Рашковац. Подземна експлоатација је почела 1955. године у сјеверном дијелу басена. У јужном дијелу басена откопавања су вршена од 1974-1980. на копу Остружња. Почев од 1974. године, ископавање угља углавном је било сконцентрисано на површинским коповима, а до тада је била заступљена и подземна експлоатација. Данас се користи само површински коп Рашковац, док коп Остружња тренутно није у употреби.

Године 2004. Влада Републике Српске је расписала међународни тендер како би се нашао стратешки партнер за производњу лигнита у Станарима. Као најповољнији понуђач изабрана је компанија ЕФТ, која је понудила најбоље услове. ЕФТ компанија се бави трговином и инвестицијама у енергетском сектору. Предводи развој тржишта електричне енергије у југоисточној Европи. Развој енергетског комплекса у Станарима је највећа инвестиција у енергетски сектор Босне и Херцеговине, до данас.

Rudarstvo_3а

Према досадашњим истраживањима и сазнањима, највреднији природни ресурс овог подручја је угаљ лигнит, на локалитетима Рашковац и Остружња. Резултати техничке и елементарне анализе угља показали су да угаљ из лежишта Станари има све одлике лигнита: висок садржај влаге (36,30-60,01%), промјењив садржај пепела (1,31-46,95%), ниску доњу топлоту сагоријевања (3.229-13.366 kJ/kg) и изразито низак садржај сумпора.

На основу података из истражних бушотина и елсплоатационих радова, у лежишту „Рашковац“ издвојени су сљедећи литолошки чланови:

  • седименти квартара,
  • повлата угљеног слоја,
  • угљени слoј,
  • подина угљеног слоја.

Маја 2010. године, са кинеском компанијом Donfang Elecrtic Corporation (DEC) потписан је уговор о изградњи Термоелектране Станари по систему „кључ у руке“. Након спроведених испитивања и потврде да су сви параметри, гарантовани уговором о изградњи исуњени, Термоелектрана Станари преузета је 08.08.2016. године.

Термоелектрана се састоји од једног блока инсталиране снаге 300 mW. Главна технолошка опрема смјештена је о објектима главне технолошке линије коју чине конструкција ваздухом хлађеног кондензатора, машинска сала у којој је смјештено турбогенераторско постројење са припадајућом опремом, зграда котловнице, постројење врећастих филтера, зграда вентилатора димног гаса и димњак висине 150 m.

Back To Top