skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

РУДАРСТВО

Станарско подручје, на којем је прије 100 година почела експлоатација угља и кроз које је прије 60 година прошла пруга Бања Лука-Добој, свакако је било предмет бројних геолошких, геоморфолошких, хидролошких и других истраживања и може се рећи да је оно релативно добро истражено.

Према досадашњим истраживањима и сазнањима, највреднији природни ресурс овог подручја је угаљ лигнит, на локалитетима Рашковац и Остружња, посебно познат по изузетно ниским вриједностима сумпора и пепела, са повишеним процентом влажности. Као пратеће сировине у резервама угља, присутни су бентонит, у облику међуслојне глине, те значајне залихе кварцног пијеска.

Rudarstvo_3а

 

 

Први геолошки подаци о угљу у станарском басену датирају још из почетка 20. вијека. Експлоатација угља у Станарима започета је 1948. године на отвореном копу Рашковац. Подземна експлоатација је почела 1955. године у сјеверном дијелу басена. У јужном дијелу басена откопавања су вршена од 1974-1980. на копу Остружња. Почев од 1974. године, ископавање угља углавном је било сконцентрисано на површинским коповима, а до тада је била заступљена и подземна експлоатација. Данас се користи само површински коп Рашковац, док коп Остружња тренутно није у употреби.

Године 2004. Влада Републике Српске је расписала међународни тендер како би се нашао приватни партнер за Рудник. Те године Рудник је купила ЕФТ компанија, која је власник, и данас.

ЕФТ компанија се бави трговином и инвестицијама у енергетском сектору. Предводи развој тржишта електричне енергије у југоисточној Европи. Развој енергетског комплекса у Станарима је највећа инвестиција у енергетски сектор Босне и Херцеговине, до данас.

Осим Рудника, окосница развоја станарског краја је и Термоелектрана Станари. ЕФТ компанија је 2010. године потписала уговор са фирмом „Донгфанг“, из Кине, о изградњи Термоелектране „Станари“, по систему „кључ у руке“.

????????????????????????????????????

Сама чињеница да се на подручју Станара гради највећи термоенергетски блок у Републици Српској, указује на дугорочно повољну перспективу развоја енергетике овог подручја. Међутим, ово подручје је, већ данас, покривено модерном преносном мрежом и трафо-станицама, са капацитетом далеко изнад данашњих потреба становништва, индустрије и саобраћаја. Изградњом ТЕ „Станари“ не само да се битно побољшава енергетски биланс Републике Српске, већ се тиме отклањају и слабости у снабдијевању западног дијела Републике и смањују преносни губици.

Back To Top