skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПРИЈЕДЛОГА И СУГЕСТИЈА

Скупштина општине Станари донијела je Одлуку о изради Регулационог плана Пословне зоне „Термоелектрана“ у Драгаловцима, која се налази у близини термоелектране, између регионалног пута Р474 и жељезничке пруге.

Позивају се заинтересована правна и физичка лица, која су власници непокретности у обухвату Регулационог плана, да у року од 15 дана, од дана објаве позива, доставе своје приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту или објектима, односно објекту у њиховом власништву, на које се односи Одлука о изради Регулационог плана.

Своје приједлоге и сугестије могу доставити Одјељењу за просторно уређење,  стамбено-комуналне послове и екологију, Одсјек за простроно уређење, грађење и документацију општине Станари у писменој форми.

Јавни позив-ПДФ

Кратки опси документа и датум

Back To Top