skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ДОДЈЕЛУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА

Поводом 9. септембра-Дана општине Станари Скупштина општине Станари  позива  заинтересована правна и физичка лица са сједиштем, односно пребивалиштем на територији општине Станари, да доставе иницијативу за додјелу општинских награда и признања.

Као награде и признања општине Станари установљене су:

  • Повеља почасног грађанина општине Станари са златним грбом општине Станари,
  • Повеља заслужног грађанина општине Станари са златним грбом општине Станари,
  • Похвале општине Станари,
  • Новчане награде,
  • Плакета општине Станари.

Награде и признања додјељују се појединцима, предузећима, установама, удружењима грађана и другим организацијама за дјела и рад која заслужују опште поштовање и истицање у складу са чланом 12. Одлуке о установљењу, критеријумима и поступку додјеле општинских признања и награда („Службени гласник општине Станари“, број: 5/15 и 5/17).

Иницијатива за додјелу општинских награда и признања мора да садржи:

  • основне биографске податке о предложеном кандидату – физичком лицу, статусне податке о правном лицу које се предлаже за додјелу признања,
  • образложење иницијативе са аспекта оправданости и разлозима додјеле у складу са прописаним критеријумима,
  • записник са сједнице овјерен од стране овлаштеног лица, уколико је иницијатива упућена од органа, установа, предузећа и удружења.

Иницијатива се доставља у писаном облику на адресу

Скупштина општине Станари

Станари бб

74 208 Станари

са назнаком „Комисија за награде и признање Скупштине општине Станари – Иницијатива за додјелу награда и признања“.  Непотпуне иницијативе неће се узети у разматрање. Рок за доставу иницијативе је 25.07.2019. године.

Back To Top