skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

НАРЕДБА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ

На основу члана 5. став (3) Закона о празницима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 43/07),  члана 4. Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским, занатским и услужним  објектима на подручју општине Станари („Службени гласник општине Станари“ број: 7/20), и члана 68. Статута општине Станари („Службени гласник општине Станари“, број 5/17), Начелник општине Станари донио је

 

Н  А  Р  Е  Д  Б  У

о радном времену у дане празника Републике

 

Члан 1.

У дане републичког празника,  Нова година, 01. и 02. јануара и Дан Републике 09. јануара 2021. године, привредни и други субјекти не раде, али  ради задовољења неопходних потреба грађана, могу да раде:

  • Нова година, 2. jануара,  у времену од 07,00 до 15,00 часова, привредна друштва и предузетници који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност,
  • Дан Републике, 9. jануара, у времену од 07,00 до 12,00 часова, привредна друштва и предузетници који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност.

Члан 2.

Угоститељски објекти могу да раде у складу са важећим Одлукама штаба за ванредене ситуације Републике Српске.

Члан 3.

Ова Наредба ступа на снагу даном доношења.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Радојица Ћелић

Back To Top