skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

НАРЕДБА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ У ДАНЕ ПРАЗНИКА РЕПУБЛИКЕ

На основу члана 5. став (3) Закона о празницима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 43/07), Одлуке о одређивању радног времена  угоститељских објеката на подручју општине Станари („Службени гласник општине Станари“, број: 3/15),  члана 7. Одлуке о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју општине Станари („Службени гласник општине Станари“, број: 4/15) и члана 68. Статута општине Станари („Службени гласник општине Станари“, број 5/17), начелник општине Станари, донио је

 

Н  А  Р  Е  Д  Б  У

о одређивању предузећа, установа и других организација који су дужни да раде

 у дане празника Републике Српске и утврђивању дужине радног времена за субјекте који могу да раде у дане републичких празника

 

Члан 1.

                У дане републичког празника Међународни празник рада  01. и 02. мај 2018. године и Дан побједе над фашизмом 09. мај  2018. године,  ради задовољења неопходних потреба грађана, дужни су да раде:

  1. Предузећа која обављају комуналне дјелатности,
  2. Професионална ватрогасна јединица, у времену од 0,00 до 24,00 часа, односно организовање дежурстава и приправности, зависно од процјене опасности,
  3. Јавни превоз путника – аутобуске станице, у складу са редовима вожње.

Члан 2.

         На дан Међународног празника рада  1. маја 2018. године,  привредни и други субјекти не раде, осим привредних и других субјеката којима је законским или  другим прописима изричито дозвољено да раде.

Члан 3.

На други дан републичког празника 2. маја 2018. године и на Дан побједе над фашизмом, 09. маја 2018. године, могу да раде:

  • сви привредни и други субјекти на подручју општине, у времену од 7,00 до 15,00 часова,
  • правна лица и предузетници који обављају пекарску дјелатност у времену од 0,00 до 24,00 часа,
  • привредни и други субјекти којима је другим законским прописима изричито дозвољено да раде.

Члан 4.

У дане републичког празника угоститељски објекти могу да раде у складу са радним временом прописаним Одлуком о одређивању радног времена  угоститељских објеката на подручју општине Станари.

Члан 5.

 У случају поступања супротно одредбама ове Наредбе, примјењиваће се одредбе о надзору, прописаним прекршајима и санкцијама за учињени прекршај из Закона о празницима, Одлуке о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју општине Станари и Одлуке о одређивању радног времена  угоститељских објеката на подручју општине Станари.

Члан 6.

Ова Наредба ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Станари“, интернет страници општине Станари и на огласној табли Општинске управе Станари.

Наредба о радном времену

1,2. и 9. мај 2018. године

Back To Top