skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

НАРЕДБА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ У ДАНЕ ПРАЗНИКА РЕПУБЛИКЕ

На основу члана 5. став (3) Закона о празницима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 43/07), члана 7. Одлуке о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју општине Станари („Службени гласник општине Станари“, број 4/15) и члана 68. Статута општине Станари („Службени гласник општине Станари“, број 5/17), начелник општине Станари, донио је

Н  А  Р  Е  Д  Б  У

о радном времену у дане празника Републике

Члан 1.

У дане републичког празника,  Нова година, 01. и 02. јануара и Дан Републике, 09. јануара 2018. године, привредни и други субјекти не раде, али ради задовољења неопходних потреба грађана, могу да раде:

  • Нова годинa, 02.  jануара,  у времену од 07,00 до 15,00 часова, привредна друштва и предузетници који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност,
  • Дан Републике, 09. jануара, у времену од 07,00 до 15,00 часова, привредна друштва и предузетници који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност.

Члан 2.

Угоститељски објекти могу да раде у складу са Одлуком о одређивању радног времена угоститељских објеката на подручју општине Станари.

 

    Члан 3.

Ова Наредба ступа на снагу даном доношења.

Back To Top