skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

OBAVJEŠTENJE

На основу члана 88. став 2. 3. и 4. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“ број: 71/12, 79/15, 70/20), Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију доноси:

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е
за сву заинтересовану јавност

1. Да се дана 28.09.2020.године, ПРОИЗВОДНИ ОБЈЕКАТ ФАРМА КРАВА МУЗАРА, насеље Јелањска, општина Станари, обратило Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију са захтјевом за издавање еколошке дозволе, за производни објекат који се налази на к.ч. бр. 359, к.ч. 352/1 и дио к.ч. 351, к.о. Јелањска.
2. Производни објекат фарма крава музара ће се бавити смјештајем 70 крава музара.
3. Заинтересована јавност може у року од 30 дана од дана објављивања извршити увид у Захтјев и приложену документацију из члана 1. овог обавјештења у просторијама Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију (канцеларија бр. 25 ).

в.д. начелник Одјељења

Данијела Гаврић

Back To Top