skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ОДРЖАНА 10. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СТАНАРИ

Скупштина општине Станари данас је одржала 10. редовну сједницу у сали СО Станари, са почетком у 10.00 часова. Сједницом је предсједавао предсједник СО, господин Денис Стевановић. Присутно је било 14 одборника, док су оправдано одсутна била 3 одборника.

За данашњу сједницу било је припремљено 15 тачака Дневног реда које су одборници једногласно усвојили, како слиједи:

 1. Актуелни час,
 2. Извод из записника са 9. редовне сједнице СО Станари,
 3. Одлука о просјечној коначној грађевинској цијени метра квадратног корисне површине стамбеног и пословног простора у 2021. години на подручју општине Станари.

Наведена Одлука утврђује просјечну коначну грађевинску цијену метра квадратног корисне површине стамбеног и пословног простора у 2021. години у износу од 587,47 КМ, која ће у 2022. години служити као основица за израчунавање висине ренте.

 • Одлука о приједлогу уписних подручја за основну школу на подручју општине Станари.

Овом Одлуком утврђује се приједлог уписних подручја: Основна школа „Десанка Максимовић“ (централна) са уписним подручјем Станари (центар), Станари, Рашковци, Остружња Горња, као и подручне школе: Брестово Доње, Брестово Горње, Цвртковци, Јелањска, Остружња Доња, Церовица, Драгаловци, Тедин Хан и Осредак.

 • Одлука о приједлогу Мреже школа на подручју општине Станари.
 • Одлука о додјели пословних просторија на привремено кориштење.

Овом Одлуком ЈЗУ Дом здравља Станари и ЈКП „Екосфера“ Станари додијелиле су се на кориштење, без накнаде, просторије у новој управној згради на период од 4 године, за обављање дјелатности за које су регистроване. Усвајањем ове Одлуке претходно усвојена Одлука из 2018. године стављена је ван снаге.

 • Одлука о куповини земљишта.

Општина Станари, у оквиру реализације пројекта „Регулација тока ријеке Остружње-Фаза 2, купује земљиште, у циљу рјешавања имовинско-правних односа, односно обезбјеђења приступног пута, у складу са пројектном документацијом и елаборатом експропријације.

 • План утрошка средстава по основу продаје шумских дрвних сортимената у 2022. години.

Овим Планом утврђују се износ и начин утрошка финансијских средстава остварених продајом шумских дрвних сортимената са подручја општине Станари у 2022. години која ће бити утрошена за санацију два путна правца у МЗ Цвртковци.

 • Правилник о измјени Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста у ТВСЈ Станари

Изради овог Правилника приступило се ради превазилажења проблема у организацији рада ТВСЈ Станари те усклађивањем са Законом о заштити од пожара.

 1. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о критеријумима, начину и поступку додјеле средстава невладиним и спортским организацијама.
 2. Правилник о критеријумима, начину и поступку додјеле средстава невладиним и спортским организацијама.

Овим Правилником утврђују се критеријуми, начин и поступак додјеле средстава из буџета општине Станари намијењених за подршку реализације пројеката невладиних и спортских организација, а чија ће се расподјела вршити на основу јавног конкурса кога ће расписати начелник општине.

 1. Нацрт Омладинске политике општине Станари за период 2022-2026. година

Поменути нацрт биће упућен у јавну расправу у трајању од 30 дана.

 1. План заштите од пожара општине Станари.

Усвајањем овог Плана регулише се организовање и спровођење заштите од пожара на подручју општине Станари у циљу спречавања настајања и ширења пожара те заштите живота људи и имовине угрожене пожаром.

 1. Кадровска питања,
 2. Приједлог Одлуке о исплати једнократне новчане накнаде в.д. члановима Управног одбора ЈУ Народна библиотека Станари.
Back To Top