skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ОДРЖАНА 11. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СТАНАРИ

Скупштина општине одржала је своју 11. редовну сједницу у просторијама СО, дана 26.12.2017. године, са почетком у 10 часова. Сједници су присусвовали сви одборници и, у оквиру исте, могли су да расправљају о 19 тачака Дневног реда, и то:

 1. Актуелни час,
 2. Извод из Записника са 10. редовне сједнице Скупштине,
 3. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о усвајању Плана буџета за 2017. годину -Ребаланс II,
 4. Приједлог Одлуке о извршењу Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о усвајању Плана буџета за 2017. годину -Ребаланс II,
 5. Приједлог Одлуке о усвајању Плана буџетa општине Станари за 2018. годину,
 6. Приједлог Одлуке о извршењу Буџета општине Станари за 2018. годину,
 7. Приједлог Одлуке о давању сагласности за реконструкцију регионалног пута Р-474,
 8. Приједлог Програма рада Скупштине општине Станари за 2018. годину,
 9. Приједлог Програма рада ЈУ Центар за културу Станари за 2018. годину,
 10. Приједлог Програма рада ЈУ Спортско-туристичка организација општине Станари за 2018. годину,
 11. Приједлог Програма рада ЈКП „Екосфера“ за 2018. годину,
 12. Приједлог Програма рада и пословања ЈЗУ „Дом здравља Станари“ за 2018. годину,
 13. Приједлог Правилника о остваривању права на новчану помоћ за незапослене породиље и новорођену дјецу,
 14. Приједлог Правилника о додјели једнократне новчане помоћи за вантјелесну оплодњу,
 15. Приједлог Интегрисане стратегије локалног развоја општине Станари за период 2018-2027. године,
 16. Приједлог Акционог плана развоја општине Станари за период 2017-2019. године,
 17. Извјештај о извршењу буџета општине Станари за 2017. годину – деветомјесечни извјештај.
 18. План утрошка средстава од концесионе накнаде за 2018. годину,
 19. Програм утрошка накнаде по основу кориштења минералних сировина у сврху производње електричне енергије за 2018. годину.

Након што је извод из Записника једногласно усвојен, одборници су имали прилику да дискутују на приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о усвајању Плана буџета за 2017. годину -Ребаланс II и приједлог Одлуке о усвајању Плана буџетa општине Станари за 2018. годину. Након дискусије, Скупштина општине је усвојила предложени Ребаланс за 2017. годину, као и Буџет за 2018. годину, у износу од 8.991.798 KM.

На сједници Скупштине општине усвојен је и Правилник о остваривању права на новчану помоћ за незапослене породиље и новорођену дјецу,  који предвиђа мјесечна средства од 400 КМ за прворођено и другорођено дијете на период од дванаест мјесеци, односно 18 мјесеци за трећерођено, четврторођено и свако наредно дијете, ако је отац дјетета у оба случаја незапослен.

Правилник предвиђа да мајка, без обзира на материјални статус породице остварује право на једнократну новчану помоћ за опрему новорођеног дјетета, и то за прво и друго дијете од 500 КМ, а за треће, четврто, те свако наредно дијете 1.000 КМ.
Мајка која роди близанце/тројке има право на исплату новчане помоћи за опрему новорођене дјеце у износу од 1.500 КМ.
У случају рођења више дјеце у једном породу право за додјелу једнократне новчане помоћи има мајка – породиља за свако дијете појединачно.

Усвојен је и Правилник о једнократној новчаној помоћи за вантјелесну оплодњу, који, између осталог, предвиђа да ће општина признати трошкове једне процедуре асистиране репродукције за жене од 38 до 40 година у висини од 50 одсто укупне цијене, а за жене од 40 до 42 године у висини од 70 одсто укупне цијене, под условом да Фонд здравственог осигурања у првом случају признаје 50 одсто, а у другом 30 одсто цијене.

У оквиру предложених тачака Дневног реда, Скупштини општине, своје програме рада, поднијеле су јавне установе и предузећа: ЈУ Центар за културу, ЈУ Спортско-туристичка организација, ЈЗУ Дом здравља и ЈКП „Екосфера“ Станари д.о.о. Такође, усвојена је Интегрисана стратегија развоја општине Станари, за период 2018-2027. година, као и припадајући Акциони план.

Back To Top