skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ОДРЖАНА 17. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СТАНАРИ

Скупштина општине Станари одржала је данас 17. редовну сједницу, са почетком у 10:00 часова. На данашњем засиједању, одборници су имали прилику да дискутују о 11 тачака Дневног реда, и то:

 1. Актуелни час,
 2. Извод из Записника са 16. редовне сједнице Скупштине општине Станари,
 3. Разматрање Нацрта Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о усвајању Плана буџета за 2018. годину-Ребаланс буџета за 2018. годину,
 4. Приједлог Oдлуке o утврђивaњу пoрeскe стoпe зa oпoрeзивaњe нeпoкрeтнoсти нa пoдручjу општинe Станари у 2019. гoдини,
 5. Приједлог Одлуке о висини вриjeднoсти нeпoкрeтнoсти нa пoдручjу општинe Станари пo зoнaмa зa пoтрeбe утврђивaњa пoрeзa нa нeпoкрeтнoсти у 2019. гoдини,
 6. Разматрање приједлога Одлуке о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цијена комуналних услуга,
 7. Разматрање приједлога Одлуке о именовању Савјета плана за праћење израде измјене и допуне Регулационог плана експлоатационих поља Рудника „Станари“,
 8. Разматрање приједлога Одлуке о измјени Одлуке о именовању Савјета плана за праћење израде Регулационог плана за простор урбаног подручја центра Станара,
 9. Разматрање приједлога Одлуке о измјени Одлуке о именовању Савјета плана за праћење израде Регулационог плана Пословне зоне „Термоелектрана“ у Драгаловцима,
 10. Разматрање приједлога Одлуке о давању у подзакуп пословног простора у новој управној згради,
 11. Разматрање приједлога Правилника о субвенцијама за запошљавање.

Начелник општине, као предлачаг, на основу Пословника о раду Скупштине општине Станари, повукао је тачку 6 са данашњег засиједања.

Након усвајања Извода из Записника, Скупштина је једногласно, Закључком, усвојила Нацрт Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о усвајању Плана буџета за 2018. годину-Ребаланс буџета за 2018. годину и упутила на јавну расправу, која ће се одржати у петак, 14.12.2018. године, са почетком у 16:00 часова. На данашњем засиједању одборници су утврдили пoрeску стoпу зa oпoрeзивaњe нeпoкрeтнoсти нa пoдручjу општинe Станари, која ће у 2019. години износити 0,15% и 0,08% зa нeпoкрeтнoсти у кojимa сe нeпoсрeднo oбaвљa прoизвoднa дjeлaтнoст, као и висину вриjeднoсти нeпoкрeтнoсти нa пoдручjу општинe Станари пo зoнaмa зa пoтрeбe утврђивaњa пoрeзa нa нeпoкрeтнoсти у 2019. гoдини.

Одборници су једногласно донијели Одлуку о именовању Савјета плана за праћење израде измјене и допуне Регулационог плана експлоатационих поља Рудника Станари, у саставу: Горан Јеринић (предсједник), Мирјана Ђуровић (члан), Дражен Ковачевић (члан), Радмила Бљајић (члан) и Дијана Смиљанић Ђекић (члан); Одлуку о измјени Одлуке о именовању Савјета плана за праћење израде Регулационог плана за простор урбаног подручја центра Станара, гдје се за новог члана именује Миладин Трбић, дипл.инж.машинства, умјесто досадашњег члана, Горана Николића; Одлуку о измјени Одлуке о именовању Савјета плана за праћење израде Регулационог плана Пословне зоне „Термоелектрана“ у Драгаловцима, гдје се за нове чланове именују Миладин Трбић, дипл.инж.машинства и Стефан Шкорић, дипл.инж.грађ. умјесто досадашњих чланова, Горана Николића и Александра Цвијановића.

Такође, усвојена је и Одлука о давању у подзакуп пословног простора у новој управној згради, којом општина Станари, као закупопримац, даје у подзакуп пословни простор искључиво ради обављања апотекарске дјелатности, као и Правилник о субвенцијама за запошљавање.

Back To Top