skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ОДРЖАНА 24. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СТАНАРИ

Скупштина општине Станари данас је одржала 24. редовну сједницу за чије је одржавање припремљено 13 тачака Дневног реда, и то:

 1. Актуелни час,
 2. Разматрање Извода из Записника са 23. редовне сједнице Скупштине,
 3. Разматрање нацрта Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о усвајању Плана буџета за 2019. годину-Ребаланс буџета за 2019. годину,
 4. Разматрање приједлога Одлуке о увођењу Јавне установе Центар за културу у јединствени систем трезора општине Станари,
 5. Разматрање приједлога Одлуке о увођењу Јавне установе Спортско-туристичке организације општине Станари у јединствени систем трезора општине Станари,
 6. Разматрање приједлога Одлуке о преносу права својине над возилом за прикупљање и одвоз комуналног отпада са општине Станари на ЈКП „Екосфера“,
 7. Разматрање приједлога Одлуке о преносу права својине над возилом хитне помоћи са општине Станари на ЈЗУ Дом здравља Станари,
 8. Разматрање приједлога Одлуке о промјени намјене земљишта,
 9. Разматрање приједлога Одлуке о куповини земљишта за потребе проширења улице,
 10. Разматрање приједлога Одлуке о именовању чланова Савјета плана за праћење израде Регулационог плана експлоатационих поља „ЕФТ-Рудника и Термоелектране Станари“,
 11. Разматрање приједлога Одлуке о расписивању Јавног конкурса за чланoве Одбора за жалбе,
 12. Разматрање приједлога Одлуке о измјени и допуни Одлуке о административним таксама,
 13. Кадровска питања.

Након једногласног усвајања записника са претходне сједнице, Скупштина је усвојила нацрт Ребаланса буџета општине Станари за 2019. годину те Закључком исти упутила у јавну расправу. Данашњим усвајањем одлука, јавне установе Центар за културу и Спортско-туристичка организација општине Станари уведене су у јединствени систем трезора општине Станари који ће се спровести до 31.12.2019. године. Такође, одлуком Скупштине, општина Станари пренијела је право власништва возила за прикупљање и одвоз комуналног отпада на Јавно комунално предузеће „Екосфера“ и возила хитне помоћи на ЈЗУ Дом здравља Станари, без накнаде.

Одборници су једногласно усвојили и Одлуку о промјени намјене земљишта за изградњу колектора и канализационе мреже у центру Станара умјесто друштвеног објекта, као и Одлуку о куповини земљишта за потребе проширења улице, чиме се стичу услови за завршетак реконструкције улице према старој цркви у Станарима.

Одборници Скупштине општине Станари усвојили су и Одлуку о именовању чланова Савјета плана за праћење израде Регулационог плана експлоатационих поља „ЕФТ- Рудник и Термоелектрана Станари“, чији задатак је да у сарадњи са Одјељењем за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију прате израду документа просторног уређења, заузимају стручне ставове о питањима општег, привредног и просторног развоја подручја за који се документација просторног уређења доноси, као и стручне ставове у погледу рационалности и квалитета предложених планских рјешења, усаглашености просторне документације са плановима који представљају основу за њихову израду, као и усаглашености документа просторног уређења са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу и другим прописима заснованим на Закону. Скупштина општине Станари именовала је Александера Игњића за вршиоца дужности Центра за социјални рад, као и вршиоце дужности чланова Управног одбора Центра. На данашњој сједници одборници су усвојили и Одлуку о расписивању Јавног конкурса за чланове Одбора за жалбе као и Одлуку о измјени и допуни Одлуке о административним таксама.

Back To Top