skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ПРАВИЛНИК О КУПЦИМА-ПРОИЗВОЂАЧИМА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРЕГИЈЕ

У складу са законским и подзаконским прописима о ОИЕ и грађењу, јасно је да када се на објекту који има грађевинску дозволу у склопу адаптације објекта врши изградња електране купца-произвођача која користи обновљиве изворе инсталисане снаге до 50 кW – није потребно прибавити ни локацијске услове, нити грађевинску дозволу!

Back To Top