skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ОДРЖАНА 21. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СТАНАРИ

Скупштина општине Станари одржала је дана 31.05.2019. годин 21. редовну сједницу са почетком у 10:00 часова, на којој су одборници имали прилику да разматрају 14. тачака Дневног реда, и то:

1. Актуелни час
2. Разматрање Извода из Записника са 20. редовне сједнице Скупштине,
3. Разматрање Извјештаја о извршењу буџета за период 01.01-31.03.2019. године (тромјесечни),
4. Разматрање приједлога Плана капиталних улагања општине Станари за период 2019-2023. година,
5. Разматрање приједлога Одлуке о кредитном задужењу општине Станари,
6. Разматрање Извјештаја о раду Одбора за жалбе општине Станари за период 01.01.-31.12.2018. години,
7. Разматрање Приједлога Одлуке о усвајању Програма санитарне заштите изворишта подземне воде општине Станари,
8. Разматрање Приједлога Одлуке о цијени закупа пословних објеката у пословној зони „Термоелектрана“ у власништву општине Станари,

9. Разматрање приједлога Одлуке о оснивању Јавне установе Народна библиотека,
10. Разматрање приједлога Одлуке о давању сагласности за потписивање Споразума о начину пословно-техничке сарадње на изградњи укључно-искључних трака за потребе Пословне зоне „Термоелектрана“ у Драгаловцима,
11. Разматарње Извјештаја о реализацији Плана одражавања, заштите,
реконструкције и изградње локалних и некатегорисаних путева за 2018. годину
12. Разматрање приједлога Плана одражавања, заштите, реконструкције и изградње локалних и некатегорисаних путева за 2019. годину,
13. Разматрање Извјештаја о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2018. годину,
14. Разматрање Информације о потреби и оправданости оснивања пољопривредне задруге на подручју општине Станари.

Након једногласног усвајања Дневног реда, те Извода из Записника са претходне сједнице, одборници су усвојили Извјештај о извршењу Буџета општине Станари за период 1.1-31.3.2019. годину (квартални извјештај), те план Плана капиталних улагања општине Станари за период 2019-2023. година, као и Одлуку о кредитном задужењу општине Станари.
Одлуком о кредитном задужњу општине Станари прихваћено је кредитно задужење општине Станари у износу од 9.850.000,00 КМ ради изградње водовода за подручје општине Станари, изградње улице од стамбено-пословног објекта „Викторија“ до старе цркве, изградње канализационе мреже у дијелу насеља Станари, асфалтирања и модернизације локалне путне инфраструктуре за подручје цијеле општине Станари, изградње Пословне зоне „Термоелектрана“ у Драгаловцима и учешћа у изградњи
регионалног пута Р474 ( дионица кроз општину Станари). Кредит се узима са роком отплате од 10. година и грејс периодом од годину дана.
Усвојена је и Одлука о усвајању Програма санитарне заштите изворишта подземне воде општине Станари што представља један битан корак ка изради пројектне документације за будућу водоводну мрежу на подручју општине Станари.
Одборници су усвојили и двије одлуке везане за Пословну зону „Термоелектрана“ у Драгаловцима. Одлуком о цијени закупа пословних објеката у Пословној зони „Термоелектрана“ у власништву општине Станари су утврђене почетне цијене закупа пословних хала и могуће олакшице при закупу истих са циљем привлачења инвеститора.
Одборници су прихватили и Споразума о начину пословно-техничке сарадње на изградњи укључно-искључних трака за потребе Пословне зоне „Термоелектрана“ у Драгаловцима који општина Станари треба да закључи са ЈП „Путеви РС“.
Одборници су усвојили и Одлуку о оснивању Јавне установе „ Народна библиотека“, као и Плана одражавања, заштите, реконструкције и изградње локалних и некатегорисаних путева за 2019. годину.
Закључцима су прихваћени: Извјештај о реализацији Плана одражавања, заштите, реконструкције и изградње локалних и некатегорисаних путева за 2018. годину, Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2018. годину, Информација о потреби и оправданости оснивања пољопривредне задруге на подручју општине Станари, те Извјештај о раду Одбора за жалбе општине Станари за период 01.01.-31.12.2018. години.

Back To Top