skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

ODRŽANA 21. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE STANARI

Skupština opštine Stanari održala je dana 31.05.2019. godin 21. redovnu sjednicu sa početkom u 10:00 časova, na kojoj su odbornici imali priliku da razmatraju 14. tačaka Dnevnog reda, i to:

1. Aktuelni čas
2. Razmatranje Izvoda iz Zapisnika sa 20. redovne sjednice Skupštine,
3. Razmatranje Izvještaja o izvršenju budžeta za period 01.01-31.03.2019. godine (tromjesečni),
4. Razmatranje prijedloga Plana kapitalnih ulaganja opštine Stanari za period 2019-2023. godina,
5. Razmatranje prijedloga Odluke o kreditnom zaduženju opštine Stanari,
6. Razmatranje Izvještaja o radu Odbora za žalbe opštine Stanari za period 01.01.-31.12.2018. godini,
7. Razmatranje Prijedloga Odluke o usvajanju Programa sanitarne zaštite izvorišta podzemne vode opštine Stanari,
8. Razmatranje Prijedloga Odluke o cijeni zakupa poslovnih objekata u poslovnoj zoni „Termoelektrana“ u vlasništvu opštine Stanari,

9. Razmatranje prijedloga Odluke o osnivanju Javne ustanove Narodna biblioteka,
10. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje Sporazuma o načinu poslovno-tehničke saradnje na izgradnji uključno-isključnih traka za potrebe Poslovne zone „Termoelektrana“ u Dragalovcima,
11. Razmatarnje Izvještaja o realizaciji Plana odražavanja, zaštite,
rekonstrukcije i izgradnje lokalnih i nekategorisanih puteva za 2018. godinu
12. Razmatranje prijedloga Plana odražavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih i nekategorisanih puteva za 2019. godinu,
13. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2018. godinu,
14. Razmatranje Informacije o potrebi i opravdanosti osnivanja poljoprivredne zadruge na području opštine Stanari.

Nakon jednoglasnog usvajanja Dnevnog reda, te Izvoda iz Zapisnika sa prethodne sjednice, odbornici su usvojili Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Stanari za period 1.1-31.3.2019. godinu (kvartalni izvještaj), te plan Plana kapitalnih ulaganja opštine Stanari za period 2019-2023. godina, kao i Odluku o kreditnom zaduženju opštine Stanari.
Odlukom o kreditnom zadužnju opštine Stanari prihvaćeno je kreditno zaduženje opštine Stanari u iznosu od 9.850.000,00 KM radi izgradnje vodovoda za područje opštine Stanari, izgradnje ulice od stambeno-poslovnog objekta „Viktorija“ do stare crkve, izgradnje kanalizacione mreže u dijelu naselja Stanari, asfaltiranja i modernizacije lokalne putne infrastrukture za područje cijele opštine Stanari, izgradnje Poslovne zone „Termoelektrana“ u Dragalovcima i učešća u izgradnji
regionalnog puta R474 ( dionica kroz opštinu Stanari). Kredit se uzima sa rokom otplate od 10. godina i grejs periodom od godinu dana.
Usvojena je i Odluka o usvajanju Programa sanitarne zaštite izvorišta podzemne vode opštine Stanari što predstavlja jedan bitan korak ka izradi projektne dokumentacije za buduću vodovodnu mrežu na području opštine Stanari.
Odbornici su usvojili i dvije odluke vezane za Poslovnu zonu „Termoelektrana“ u Dragalovcima. Odlukom o cijeni zakupa poslovnih objekata u Poslovnoj zoni „Termoelektrana“ u vlasništvu opštine Stanari su utvrđene početne cijene zakupa poslovnih hala i moguće olakšice pri zakupu istih sa ciljem privlačenja investitora.
Odbornici su prihvatili i Sporazuma o načinu poslovno-tehničke saradnje na izgradnji uključno-isključnih traka za potrebe Poslovne zone „Termoelektrana“ u Dragalovcima koji opština Stanari treba da zaključi sa JP „Putevi RS“.
Odbornici su usvojili i Odluku o osnivanju Javne ustanove „ Narodna biblioteka“, kao i Plana odražavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih i nekategorisanih puteva za 2019. godinu.
Zaključcima su prihvaćeni: Izvještaj o realizaciji Plana odražavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih i nekategorisanih puteva za 2018. godinu, Izvještaj o realizaciji Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2018. godinu, Informacija o potrebi i opravdanosti osnivanja poljoprivredne zadruge na području opštine Stanari, te Izvještaj o radu Odbora za žalbe opštine Stanari za period 01.01.-31.12.2018. godini.

Back To Top