skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

AFRIČKA KUGA SVINJA-AKTUELNE INFORMACIJE

Obavještava se stanovništvo opštine Stanari da sve potrebne informacije vezano za afričku kugu svinja mogu dobiti na zvaničnom sajtu Vlade Republike Srpske. Na sajtu se nalaze i letak za biosigurnost na farmama svinja, letak AKS namjenjen lovcima, kao i letak AKS namjenjen farmerima.

Opština Stanari je formirala Lokalni krizni centar te redovno održava sastanke i prati stanje vezano za afričku kugu svinja.

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/Pages/default.aspx#collapsible0

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/Documents/Letak%20biosigurnost%20na%20farmama%20svinj%D0%B0%20_008448720.pdf

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/Documents/Letak%20AKS%20namjenje%20lovcima_002354982.pdf

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/Documents/Letak%20AKS%20namjenjen%20farmerima_005792816.pdf

Back To Top