skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

ANKETA O PRUŽANJU USLUGA JAVNIH USTANOVA GRAĐANIMA NA PODRUČJU OPŠTINE STANARI

U skladu sa BFC SEE standardom Agencija za razvoj opštine Stanari provodi redovno anketiranje građana o pružanju usluga.

Na linku ispod nalazi se anketa koju možete popuniti kako bi se prema dobijenim odgovorima mogle poboljšati usluge javnih ustanova.

https://view.forms.app/devcon/anketa

Back To Top