skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

APEL GRAĐANIMA DA NE PALE VATRU NA RIZIČNIM MJESTIMA

Teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica Stanari i ove godine apeluje na stanovnike opštine Stanari da ne pale vatru na rizičnim mjestima jer posljedice mogu biti gubitak ljudskih života i velike materijalne štete po imovinu.

Zakonom o zaštiti od požara Republike Srpske zabranjeno je paljenje korova i drugog poljoprivrednog otpada bez prethodnog obavještenja vatrogasno-spasilačke jedinice i preduzimanja svih neophodnih radnji u cilju sprečavanja širenja vatre.

Imajući u vidu molimo vas da ne palite vatru u blizini stambenih i drugih objekata, kao i da ne spaljujete poljoprivredni otpad i korov u blizini šuma i visokog rastinja. Ukoliko se odlučite za paljenje korova ili nekog drugog poljoprivrednog otpada, obezbjedite određenu količinu vode i ručnog alata (lopate, vile i dr. alat) i nastojte da paljenje pomenutog otpada ne obavljate sami nego u prisustvu više lica koja mogu da intervenišu u gašenju nekontrolisanog otpada, ako do njega dođe. Starija i iznemogla lica strogo trebaju uzbjegavati da sama vrše paljenje korova i poljoprivrednog otpada. Izbjegavajte spaljivanje poljoprivrednog otpada po vjetrovitom vremenu, a nastojte te aktivnosti vršiti u ranijim jutarnjim časovima kada je prisutna veća količina vlažnosti gorive materije i manja opasnost od nastanka nekontrolisanog širenja vatre.

Svaki građanin koji primijeti požar ili neposrednu opasnost od požara dužan je da obavijesti vatrogasno-spasilačku jedinicu i preduzme mjere za otklanjanje neposredne opasnosti, ako to može učiniti bez opasnosti za sebe ili druga lica. Građani koji se ne pridržavaju pomenutih mjera i pale korov i drugi poljoprivredni otpad, bez prethodnog obavještenja vatrogasno-spasilačke jedinice i ne preduzmu sve mjere u cilju sprečavanja širenja vatre podliježu novčanim kaznama na osnovu Zakona o zaštiti od požara Repubile Srpske.

Back To Top