skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

BANJSKA REHABILITACIJA ZA 5O KORISNIKA

Na osnovu Javnog poziva za podnošenje zahtjeva radi upućivanja  korisnika ratnih vojnih invalida, članova porodica poginulih boraca i demobilisanih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske u ZTC „Banja Kulaši“, opština Stanari danas je uputila 50 korisnika banjsko-klimatske rehabilitacije koji će biti smješteni u navedenu zdravstvenu ustanovu.

Prije očekivanog polaska prisutnima se obratio načelnik opštine.  Tom prilikom, prisutnima su poželjeli prijatan boravak u zdravstvenoj ustanovi.

Javni poziv upućen je porodicama poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima sa područja opštine Stanari, kojima je banjska rehabilitacija neophodna kao nastavak liječenja i oporavka.

Od osnivanja do danas, opština Stanari za potrebe boračke populacije uložila je oko milion konvertibilnih maraka, a činiće to i u budućem periodu.Pravo na banjsko-klimatsko liječenje, odnosno rehabilitaciju ove godine imali su korisnici koji to pravo nisu iskoristili prethodne dvije godine.

Smještaj i rehabilitacija korisnika trajaće 10 dana i u navedenom periodu obuhvataće:

  • smještaj korisnika,
  • ljekarski pregled prilikom prijema,
  • izradu plana i programa rehabilitacije za svakog korisnika posebno,
  • određivanje fizikalne terapije i balneoterapijske procedure, termoterapiju,
  • stalni medicinski nadzor,
  • ishranu od tri obroka, primjerenog kvaliteta i kvantiteta,
  • turističko-rekreativne sadržaje,
  • ostale vidove rekreacije.
Back To Top