skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

Budžet

Planiranje i zakonski propisi

Budžet za 2021. godinu

Budžet za 2021. god.

Budžet za 2019. godinu

Budžet za 2019. god.

Rebalans Budžeta za 2019. god.

Budžet za 2018. godinu

Budžet za 2018. god.

Rebalans Budžeta za 2018. god.

Budžet za 2017. godinu

Rashodi i izdaci po organizacionoj klasifikaciji

Budžet 2017.

Rebalans 1 Budžeta za 2017. godinu

Rebalans 2 Budžeta za 2017. godinu

Budžet za 2016. godinu

BUDŽET ZA 2016. GODINU

05.10.2015.

Zakonski propisi

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU RS

25.10.2012. godine

IZMJENE ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU RS

15.06.2014. godine

ZAKON O IZVRŠENJU BUDŽETA RS

09.12.2013. godine

KONTNI PLAN ZA KORISNIKE PRIHODA

Pravilnik o primjeni, avgust 2010. godine

Back To Top