skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

Budžet

Planiranje i zakonski propisi

Budžet za 2019. godinu

Budžet za 2019. god.

Budžet za 2018. godinu

Budžet za 2018. god.

Rebalans Budžeta za 2018. god.

Budžet za 2017. godinu

Rashodi i izdaci po organizacionoj klasifikaciji

Budžet 2017.

Rebalans 1 Budžeta za 2017. godinu

Rebalans 2 Budžeta za 2017. godinu

Budžet za 2016. godinu

BUDŽET ZA 2016. GODINU

05.10.2015.

Zakonski propisi

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU RS

25.10.2012. godine

IZMJENE ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU RS

15.06.2014. godine

ZAKON O IZVRŠENJU BUDŽETA RS

09.12.2013. godine

KONTNI PLAN ZA KORISNIKE PRIHODA

Pravilnik o primjeni, avgust 2010. godine

Back To Top