skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD URUČIO PREHRAMBENO-HIGIJENSKE PAKETE

Centar za socijalni rad Stanari, u saradnji sa Ministarstvom trgovine i turizma Republike Srpske, a na osnovu odobrenih sredstava od strane Kompenzacionog fonda Republike Srpske, nabavio je i uručio prehrambeno-higijenske pakete 21 korisniku novčane pomoći sa područja opštine Stanari.

Tokom 2021. godine korisnicima je pored redovne novčane pomoć u četiri navrata isplaćena dodatna novčana pomoć u redovnom mjesečnom iznosu, što je ostvareno u saradnji sa Svjetskom bankom u akciji pod nazivom „Hitni projekat Kovid 19 za BiH“.

Back To Top