skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

OBRAZOVANJE

OBRAZOVNE USTANOVE

Osnovna škola „Desanka Maksimović“ smještena je u MZ Stanari Centar. Radi se o devetogodišnjoj školi koja je  ime dobila po našoj najslavnijoj pjesnikinji. Prema zvaničnom šematizmu, objavljenom u kalendaru „Bošnjak“, školske 1896/97. otvorena je prva osnovna škola u Stanarima.

Godine 1926. između seoskog kneza i načelnika opštine, izbio je spor oko mjesta izgradnje nove škole, o čemu postoji pisano svjedočanstvo. Seoski knez Jovo Kajganić je zastupao stav da se nova školska zgrada izgradi na lokaciji stare, austrougarske škole, dok je načelnik Tedo Janjić bio izričit da se škola gradi na novoj lokaciji, odnosno u blizini Tedinog Hana. Spor je riješen smjenom Jove Kajganića. Međutim, stanovnici ovog kraja nikako se nisu mirili da im škola bude kod Tedinog Hana i počeli su sami graditi školu na starom mjestu. Gradnja je išla uporedo sa izgradnjom škole kod Tedinog Hana i krajnji rezultat je bio da su stanovnici ovog kraja dobili dvije škole, 1927. godine.

18076647_1525185644160745_4817012609773336158_o

Po završetku Drugog svjetskog rata, organizovani su  tečajevi za obrazovanje odraslih, odnosno tečajevi za opismenjavanje odraslih ljudi. Nakon završenog tečaja, dobijalo se uvjerenje o završenom tečaju. Takođe, po završetku tečaja, išlo se na „zanat“, odnosno na dalje školovanje.

Zgrada današnje centralne škole u Stanarima počela se graditi 1954. godine i rađena je u dvije faze. Prva je završena 1955. godine, a druga, nadogradnja,  školske 1963/64. godine, kada postojeći objekat više nije mogao da izdrži priliv novih učenika.

OŠ „DESANKA MAKSIMOVIĆ“

Adresa: Stanari bb, 74208 Stanari
Kontakt telefon: +387 (0) 53 290 026
Faks: +387 53 999-999
E-mail: os118@teol.net
Web: www.osdesankamaksimovicstanari.info

 

Centralnoj školi u Stanarima gravitira školsko područje sa područnim školama u naseljenim mjestima: Brestovo, Cerovica, Cvrtkovci, Dragalovci, Jelanjska, Tedin Han, Osredak i Ostružnja Donja. Naseljena mjesta Mitrovići, Ostružnja Gornja i Raškovci nemaju područne škole, tako da učenici ovih putuju u Brestovo, Cvrtkovce ili u Stanare.

Na području opštine Stanari koriste se oba pisma (ćirilica i latinica), govori se srpskim jezikom ijekavskog narječja.

Uprava OŠ „Desanka Maksimović“

  • Aleksandar Ristić – direktor škole
  • Zorica Glišić-Samac – pomoćnik direktora

 

 

 

Back To Top