skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ИЗВРШЕНО УЗИМАЊЕ УЗОРАКА ВОДЕ СА ЈАВНИХ ИЗВОРИШТА

Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију у сарадњи са Институтом за јавно здравство, а према унапријед потписаном уговору извршило је узимање узорака воде са јавних изворишта, а све у сврху испитивања микробиолошке анализе воде те физичко-хемијске анализе воде.

Испитивања су извршена на извориштима у Станарима, Остружњи Доњој, Церовици и Брестову.

НАКОН ПРОВЕДЕНОГ ПОСТУПКА УТВРЂУЈЕ СЕ ДА ЈЕ УЗОРКОВАНА ВОДА НЕИСПРАВНА ЗА ПИЋЕ.

Back To Top