skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

JAVNA RASPRAVA O NACRTU PRAVILNIKA O SUBVENCIJAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Na osnovu članova 181, 182 i 183 Poslovnika o radu Skupštine opštine Stanari („Službeni glasnik opštine Stanari“, br. 6/17) i Zaključka Skupštine opštine Stanari („Službeni glasnik opštine Stanari, br. 8/21), Odjeljenje za privredu i finansije  donosi

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se građani opštine Stanari da će Odjeljenje za privredu i finansije sprovesti javnu raspravu na Nacrt novog Pravilnika o subvencijama za zapošljavanje.

Javna rasprava održaće se u četvrtak, 04.11.2021. godine sa početkom u 16.00 časova u sali Skupštine opštine Stanari (zgrada u centru), kako bi se Prijedlog ovog Pravilnika mogao uputiti u skupštinsku proceduru.

Nacrt Pravilnika o subvencijama za zapošljavanje biće dostupan na info-pultu i na internet stranici opštine Stanari.

Molimo vas da svojim prisustvom date doprinos ovoj javnoj raspravi.

                                                                            NAČELNIK ODJELJENJA

         ZA PRIVREDU I FINANSIJE

Ljubiša Stanković

Back To Top