skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

JAVNA RASPRAVA O NACRTU REBALANSA BUDŽETA ZA 2021. I NACRTU PLANA BUDŽETA ZA 2022. GODINU

Na osnovu članova 171 i 172 Poslovnika o radu Skupštine Opštine Stanari („Službeni glasnik Opštine Stanari“, br. 6/17) i zaključaka Skupštine Opštine Stanari („Službeni glasnik Opštine Stanari, br. 9/21), broj: 01-020-240/21 i 01-020-241/21, od 06.12.2021. godine, Odjeljenje za privredu i finansije donosi

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se građani sa područja opštine Stanari da će Odjeljenje za privredu i finansije sprovesti javnu raspravu na Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana budžeta Opštine Stanari za 2021. godinu-Rebalans i Nacrt Odluke o usvajanju Plana budžeta Opštine Stanari za 2022. godinu.

Javna rasprava održaće se u petak, 10. decembra 2021. godine sa početkom u 11.00 časova u sali SO Stanari (zgrada u centru), kako bi se akti moglu uputiti u dalju skupštinsku proceduru.

Predloženi nacrti biće dostupni na info-pultu i na internet stranici Opštine Stanari.

Molimo vas da svojim prisustvom date doprinos ovoj javnoj raspravi.

Back To Top