skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗА КУПОВИНУ ОГРЕВНОГ ДРВЕТА РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА

На основу члана 68. Статута општине Станари („Службени гласник општине Станари“, број: 5/17) и члана 8. Правилника о додјели једнократне новчане помоћи из буџета општине, намијењене социјално угроженим грађанима („Службени гласник општине Станари“, број: 3/18), расписује се:

Ј А В Н И   П О З И В

за додјелу новчане помоћи за куповину огревног дрвета расељеним лицима са подручја општине Станари

 

  1. КОМЕ СЕ ПОЗИВ УПУЋУЈЕ

            На овај Позив могу да се јаве расељена лица са подручја општине Станари, а која имају статут избјеглог, расељеног лица или повратника. Новчана средства у износу до 250,00 КМ додјељују се за куповину огревног дрвета наведеним лицима. По поднесеним захтјевима поступаће Комисија која ће цијенити испуњеност услова и износ средстава која се додјељују.

 

  1. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА СУ:
  • избјеглички, расељенички и повратнички статус (не старији од шест мјесеци),
  • пребивалиште на подручју општине Станари (обавјештење о пребивалишту),
  • докази о приходима (потврда о висини зараде, чек пензије),
  • увјерење о незапослености,
  • медицинска документација,
  • фотокопија личне карте.

 

  1. ПОСТУПАК

Докази које је потребно приложити наведени су у захтјеву, а о поднесеним захтјевима Комисија ће сачинити приједлог. Јавни позив остаје отворен 15 дана од дана истицања на огласну таблу општине, а наведене категорије биће обавијештене преко савјета мјесних заједница.

НАПОМЕНА: На приједлог Комисије, начелник општине може одобрити средства и оним лицима која су тај статус у међувремену изгубили, а налазе се у тешком материјалном стању.

Све информације, у вези Јавног позива, можете добити на број телефона 053/201-810.

Јавни позив

ПДФ

Back To Top