skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

JAVNI POZIV ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI ZA KUPOVINU OGREVNOG DRVETA RASELJENIM LICIMA

Na osnovu člana 68. Statuta opštine Stanari („Službeni glasnik opštine Stanari“, broj: 5/17) i člana 8. Pravilnika o dodjeli jednokratne novčane pomoći iz budžeta opštine, namijenjene socijalno ugroženim građanima („Službeni glasnik opštine Stanari“, broj: 3/18), raspisuje se:

J A V N I   P O Z I V

za dodjelu novčane pomoći za kupovinu ogrevnog drveta raseljenim licima sa područja opštine Stanari

 

  1. KOME SE POZIV UPUĆUJE

            Na ovaj Poziv mogu da se jave raseljena lica sa područja opštine Stanari, a koja imaju statut izbjeglog, raseljenog lica ili povratnika. Novčana sredstva u iznosu do 250,00 KM dodjeljuju se za kupovinu ogrevnog drveta navedenim licima. Po podnesenim zahtjevima postupaće Komisija koja će cijeniti ispunjenost uslova i iznos sredstava koja se dodjeljuju.

 

  1. KRITERIJUMI ZA DODJELU SREDSTAVA SU:
  • izbjeglički, raseljenički i povratnički status (ne stariji od šest mjeseci),
  • prebivalište na području opštine Stanari (obavještenje o prebivalištu),
  • dokazi o prihodima (potvrda o visini zarade, ček penzije),
  • uvjerenje o nezaposlenosti,
  • medicinska dokumentacija,
  • fotokopija lične karte.

 

  1. POSTUPAK

Dokazi koje je potrebno priložiti navedeni su u zahtjevu, a o podnesenim zahtjevima Komisija će sačiniti prijedlog. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana isticanja na oglasnu tablu opštine, a navedene kategorije biće obaviještene preko savjeta mjesnih zajednica.

NAPOMENA: Na prijedlog Komisije, načelnik opštine može odobriti sredstva i onim licima koja su taj status u međuvremenu izgubili, a nalaze se u teškom materijalnom stanju.

Sve informacije, u vezi Javnog poziva, možete dobiti na broj telefona 053/201-810.

Javni poziv

PDF

Back To Top