skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

JAVNI POZIV ZA DODJELU POMOĆI ŽRTVAMA MINA

Opštinska uprava Stanari i njemačka nevladina Organizacija „ASB“ u okviru Projekta „Zaraditi, a ne dobiti“ objavili su Javni poziv za dodjelu pomoći u poslovnoj obuci i obezbjeđenju grantova za zapošljavanje žrtvama mina i njihovim porodicama na području opštine Stanari.

Projekat finansira Delegacija Evropske unije u BiH, lokalne zajednice i „ASB“, a realizuju „ASB“, projektni partner Udruženje „Eko Sportska Grupa“ u saradnji sa lokalnim zajednicama uključenim u projekat.

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane osobe žrtve mina ili članove njihovih porodica da preuzmu prijavu za učestvovanje u projektu, uredno je popune i dostave u vremenski određenom roku nadležnom organu u lokalnoj zajednici.

Aplikacioni i registracioni obrazac može se preuzeti u prostorijama Opštinske uprave (kancelarija br. 29), svakim radnim danom, kao i na zvaničnoj internet stranici Opštinske uprave Stanari.

Javni poziv je oglašen na oglasnoj tabli Opšinske uprave od 19. marta 2018. godine i ostaje otvoren 30 dana od njegove objave.

Popunjen aplikacioni i registracioni obrazac potrebno je dostaviti u prostorije Opštinske uprave Stanari (kancelarija br. 29), ne kasnije od 30 dana nakon objave Javnog poziva (zaključno sa 20. aprilom 2018. godine u 14:00 časova).

Prema iskazanoj zainteresovanosti, naknadno će se odrediti dan za informacije, radi prezentacije samog projekta.

Aplikacioni obrazac

Kratki opsi dokumenta i datum

Registracioni obrazac

Kratki opsi dokumenta i datum

Back To Top