skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

JAVNI POZIV ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE PPB, RVI, LOGORAŠA I DEMOBILISANIH BORACA

Načelnik Opštine Stanari, u skladu sa Odlukom o dopunskim pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za stambeno zbrinjavanje porodica poginulih  boraca, ratnih vojnih invalida, logoraša i demobilisanih boraca.

Poziv se upućuje porodicama poginulih boraca i umrlih ratnih vojnih invalida, ratnim vojnim invalidima od prve do četvrte kategorije, logorašima i demobilisanim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, a koji nisu adekvatno stambeno zbrinuti, nezaposleni su, imaju prebivalište na području opštine Stanari u vrijeme objavljivanja Javnog poziva i koji ovo pravo nisu ostvarili po drugom osnovu.

Sve informacije, u vezi Javnog poziva, možete dobiti u organizacijama koje okupljaju navedene boračke kategorije, kao i u prostorijama Opštinske uprave opštine Stanari (kancelarija 26).

Detaljnije infomacije u dokumentu ispod.

Back To Top