skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА МЈЕРЕ ПОДРШКЕ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ДИВЕРЗИФИКАЦИЈИ ЕКОНОМСКИХ И СОЦИЈАЛНИХ АКТИВНОСТИ У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА

Обавјештавамо вас да је отворен Јавни позив за мјеру подршке инвестицијама у диверзификацију економских и социјалних активности у руралним подручјима.

Крајњи рок за подношење пријава је 21. новембар 2022. године до 17:00 часова.

Циљ Јавног позива је:

  • Повећање прихода становништва из руралних подручја кроз диверзификацију прихода из економских и социјалних активности на фарми или изван ње,
  • Очување постојећих и стварање нових радних мјеста кроз развој и диверзификацију руралних активности на фарми и очување постојећих радних мјеста,
  •  Унапређење постојећих и развој нових услуга које побољшавају квалитет живота становника руралног подручја и
  • Допринос одрживом развоју кроз увођење и промоцију добре праксе везано за сигурност хране, очување околиша и заштите радника, као и другог становништва од посљедица COVID – 19 и других негативних утицаја на јавно здравље.

Јавни позив се састоји од два ЛОТА:

  • ЛОТ 1 – Диверзификација економских активности на газдинствима (подршка пољопривредним произвођачима за увођење нових извора прихода на газдинствима) и
  • ЛОТ 2 – Диверзификација економских/социјалних активности у руралним подручјима (подршка унапређењу квалитета живота и креирање социјалног и пословног окружења које доприноси развоју руралних подручја).

На јавни позив, за ЛОТ 1 могу се пријавити пољопривредна газдинства (физичка лица), регистровани привредни субјекти (самостални предузетници, задруге и предузећа).

За ЛОТ 2 могу се пријавити удружења, приватне установе или приватна предузећа.

Напомињемо да се пријаве подносе искључиво посредством јединице локалне самоуправе.

Укупан буџет Позива износи 6.5 милион КМ.

Детаљне информације доступне су ОВДЈЕ.

Back To Top