skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

JAVNI UVID U ELABORAT EKSPROPRIJACIJE ZA PROGLAŠENJE OPŠTEG INTERESA U K.O. OSTRUŽNJA DONJA I K.O. RAŠKOVCI

Izlaže se na javni uvid Elaborat eksproprijacije za proglašenje opšteg interesa u k.o. Ostružnja Donja i k.o. Raškovci, opština Stanari, investitora „EFT-Rudnik i Termoelektrana Stanari“, koji je izrađen u julu 2019. godine, od strane „Geoking“ d.o.o. Doboj.

Javni uvid će trajati 15 dana, i to u vremenskom periodu od 02.09.2019. godine do 16.09.2019. godine, svakog radnog dana od 7 do 15 časova.

Mjesto održavanja javnog uvida su prostorije Opštinske uprave opštine Stanari.

Sva zainteresovana fizička i pravna lica mogu izvršiti uvid u Elaborat te svoje primjedbe na isti upisati u svesku sa numerisanim stranama, zaključno sa danom 16.09.2019. godine.

Back To Top