skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА РЕДОВНИМ УЧЕНИЦИМА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.

На основу члана Правилника о критеријумима за додјелу студентских и ђачких стипендија („Службени гласник општине Станари“, број: 5/15, 5/16 и 8/16), начелник општине Станари расписује:

К О Н К У Р С

 за додјелу стипендија редовним ученицима средњих школа

за школску 2018/2019. годину

I

Општина Станари додјељује стипендије ученицима средњих школа, који живе на подручју општине Станари.

Стипендије се додјељују ученицима који први пут уписују одређени разред средње школе.

II

Ученици средњих школа могу конкурисати за додјелу стипендије, уколико испуњавају сљедеће услове:

  • да родитељи имају пребивалиште на подручју општине Станари,
  • да први пут уписују одређену школску годину,
  • да не примају стипендију из других јавних извора стипендирања.

III

Уз пријаву на Конкурс (образац пријаве се налази на сајту и у шалтер сали општине Станари), подносиоци захтјева су обавезни доставити сљедеће документе:

  • потврду да је редован ученик и да је први пут уписан у одређени разред,
  • доказ о пребивалишту за oба родитеља/старатеља – потврде из ЦИПС-а,
  • овјерену изјаву родитеља/старатеља да ученик не прима стипендију из других јавних извора финансирања,
  • копију личне карте родитеља/старатеља, подносиоца захтјева,
  • за ученике који станују у ђачком дому или код станодавца – потврда из ђачког дома или овјерена изјава са подацима станодавца,
  • за ученике који користе приватни смјештај код станодавца – копију текућег рачуна родитеља/старатеља.

IV

Конкурс остаје отворен до петка, 07. септембра 2018. године.

V

Пријаве са потребним документима предају се у шалтер сали општине или се шаљу поштом на адресу: Општина Станари, Одјељење за привреду и финансије, 74208 Станари, са назнаком „За ђачку стипендију“.

Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

Захтјев за стипендирање ученика

Изјава за стипендирање ученика

Конкурс за стипендирање

ПДФ документ

Back To Top