skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

На основу Правилника о критеријумима за додјелу студентских и ђачких стипендија („Службени гласник општине Станари“, број: 5/15, 5/16 и 8/16), начелник општине Станари, расписује:

К О Н К У Р С

за додјелу стипендија редовним студентима високошколских установа

за школску 2018/2019. годину

I

Општина Станари додјељује стипендије редовним студентима високошколских установа који имају пребивалиште на подручју општине Станари и под условима предвиђеним Правилником о критеријумима за додјелу студентских и ђачких стипендија.

Стипендије се додјељују студентима који први пут уписују одређену годину студија.

II

За додјелу стипендије из претходног члана могу конкурисати студенти који испуњавају сљедеће услове:

 • да имају пребивалиште на подручју општине Станари у непрекидном трајању дужем од 3 године,
 • да студенти завршне године на првом циклусу студија нису старији од 25 година, осим студената студија који трају пет или шест година, који не могу бити старији од 28 година живота,
 • да први пут уписују одређену годину студија,
 • да не примају стипендију из других јавних извора стипендирања,
 • да нису у сталном радном односу.

III

Уз пријаву на Конкурс (образац пријаве се налази у шалтер сали и на интернет страници општине Станари), сви заинтересовани студенти обавезни су доставити сљедеће документе:

 • потврду да је редован студент и да је први пут уписао/ла одређену годину студија,
 • потврду о просјеку оцјена, за студенте друге и наредних година студија,
 • потврду о кретању пребивалишта (ЦИПС),
 • изјаву да не прима стипендију из других јавних извора финансирања,
 • копију личне карте,
 • копију текућег рачуна,
 • потврду о статусу породице – ако су студенти дјеца погинулих и несталих бораца, цивилних жртава рата, инвалида рата, дјеца без оба родитеља, дјеца са утврђеним инвалидитетом и дјеца из социјално угрожених породица).

IV

Конкурс остаје отворен до 31. октобра 2018. године.

V

Изузетно, само студенти којима је одобрен посебни рок у току мјесеца новембра (за студенте којима је потребан услов за упис наредне године), могу поднијети захтјев за стипендију до 15. новембра 2018. године.

VI

Пријаве са потребним документима предају се у шалтер сали општине или се шаљу поштом на адресу: Општина Станари, Одјељење за привреду и финансије, 74208 Станари, са назнаком „За студентску стипендију“.

Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс за додјелу студентских стипендија

ПДФ документ

Захтјев за стипендирање студената

школска 2018/2019. година

Back To Top