skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

MINISTARSTVO RADA I BIZ OBJAVILO JAVNI POZIV ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE

U skladu sa Uredbom o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida Odbrambeno – otadžbinskog rata RS, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje.

Zahtjev za stambeno zbrinjavanje može podnijeti lice koje ima status člana porodice poginulog borca ili status ratnog vojnog invalida od prve do četvrte kategorijeZahtjev se podnosi pismeno organu uprave nadležnom za boračko-invalidsku zaštitu grada/opštine u kojoj podnosilac zahtjeva ima prijavljeno prebivalište posljednje četiri godine neprekidno.

 Rok za podnošenje zahtjeva je od 1.  maja do 31. maja 2019. godine.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje

Zahtjev za stambeno zbrinjavanje

Dodjela stambene jedinice

Zahtjev za stambeno zbrinjavanje

Dodjela nepovratnih novčanih sredstava

Back To Top