skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

MJESNE ZAJEDNICE RADNJA DONJA, OSTRUŽNJA DONJA I STANARI DOBILE NOVE ASFALTIRANE PUTNE PRAVCE

U skladu sa ovogodišnjim Planom održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih i nekategorisanih puteva, u okviru redovnog održavanja javnih puteva izvršena je rekonstrukcija putnih pravaca u mjesnim zajednicama Radnja Donja, Ostružnja Donja i Stanari.

U Mjesnoj zajednici Radnja Donja izvršena je rekonstrukcija putne infrastrukture, ukupne dužine 1600 metara, od čega je asfaltirano 9 putnih pravaca. Mjesna zajednica Ostružnja Donja dobila je ukupno 1500 metara asfalta koji su raspoređeni na četiri putna pravca, a u Mjesnoj zajednici Stanari izvršena je rekonstrukcija 1950 metara putne infrastrukture, raspoređene na 7 putnih pravaca.

Rekonstrukcijom i modernizacijom putne infrastrukture, saobraćaj u navedenim mjesnim zajednicama se znatno olakšao. Navedene aktivnosti realizovaće se i u ostalim mjesnim zajednicama, a finansijska sredstva za ovu namjenu su predviđena budžetom za 2018. godinu, koja su raspodijeljena na održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva.

Back To Top